C’est le ton qui fait la musique

Van de Schaduw van IJdelheid naar de Gave van Onderscheidingsvermogen en de Siddhi van Zuiverheid.

C’est le ton qui fait la musique

Als tiener werd ik vaak met dit Franse gezegde om de oren geslagen. Het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt. Dat was in ieder wat mijn moeder ermee wilde communiceren als ik mijn ongenoegen kenbaar maakte, omdat ik het niet eens was met een bepaalde regel of beslissing. Eerst kwam er dan een zacht, ietwat verwijtend, “Sanne”, en als ik het dan toch niet kon laten om te zeggen, “maar ik bedoelde alleen maar,” zei mama alleen “c’est le ton qui fait la musique”, waarmee voor haar verder de kous af was.

Timing, intentie en zuiverheid, de siddhi van deze sleutel, dringen allemaal door in de toon van je stem, wat de woorden ook zijn die uit je mond komen. En dát is de kern van de 12e sleutel die ons de komende dagen zal beïnvloeden.

IJdelheid houdt van zichzelf

Van deze 12e sleutel wordt gezegd dat het vele duizenden jaren geleden zorgde voor een mutatie in de larynx die leidde tot de ontwikkeling van taal, en de communicatierevolutie die erop volgde, van hiëroglyfen tot twitter en facebook vandaag. De 12e sleutel beheerst de taal als geen ander, en heeft daarom het potentieel om een inspirerende stem te zijn die anderen aanzet tot transformatie. Samen met haar tweelingsleutel, de 11e Gave van Idealisme, maakt deze sleutel onderdeel uit van sprekende incarnatiekruizen zoals het kruis van onderwijs, van articulatie, van ideeën, en het bijzondere en mystieke kruis van Eden, dat het contact met onze paradijselijke aard weer zal herstellen.

Wat wordt dan bedoeld met ijdelheid in deze context, de schaduwenergie van deze 12e sleutel? IJdelheid houdt van zichzelf. En het leren houden van jezelf, precies zoals je bent geschapen, is juist een van de meest belangrijke stappen op weg naar innerlijke transformatie. Maar het is slechts één stap, terwijl de Schaduw van IJdelheid erin blijft steken. Deze schaduw maakt gebruik van een talent voor communicatie, zonder enig contact met een diepere bron. Zonder zuivere intenties. De woorden zijn dan wel gewiekst en overtuigend, maar door je toon vallen je woorden op dovemans oren. Je toon wordt gehoord als elitair, of zelfs een beetje manipulatief of geniepig. En ijdelheid schuilt soms ook in datgene wat je juist niet zegt en verstopt zich in je gedachten en je emoties. Het is zelfliefde ten koste van de liefde en het respect voor de ander. Dus 12e sleutel kan altijd de juiste woorden vinden en zelfs op de schaduwfrequentie mensen ompraten, maar door de achterliggende, door angst gedreven agenda, zullen mensen je nooit werkelijk vertrouwen.

De dans met de energie van de 22e sleutel

De naam van het 12e I Ching hexagram wordt meestal met stilstand vertaald, maar ook met voorzichtigheid. En je zou kunnen zeggen dat de 12e sleutel op het schaduwniveau emotioneel voorzichtig is. In Human Design wordt dit in verband gebracht met de 22e sleutel, het kanaalmaatje van de 12e sleutel, die vanuit de zonnevlecht wisselende hoge en lage emotionele golven richting de 12e sleutel stuurt. De 12e sleutel moet met voorzichtigheid letten op de emotionele informatie die vanuit de 22e sleutel aan de overkant stroomt. Dit wordt het kanaaltje van openheid genoemd, of ook wel passie, met de schaduwenergie van bezitterigheid, en de gave en siddhi van passie en pure genade respectievelijk.

In zijn audio overdenking over de 12e sleutel interpreteert Richard, de vader van de Gene Keys, dit als een angst voor verbinding. Terwijl verbinding juist de natuurlijke opdracht van de 12e sleutel is. De angst is om emotioneel overweldigt te raken, en denk hierbij aan de schaduwfrequentie van ontering van de 22e sleutel die anderen schoffeert met een vooral emotionele gewelddadigheid.

De komende dagen mogen we dus gaan oefenen om de verbositeit van de 12e sleutel niet te gebruiken om barrières op te werpen tegen het emotionele leed dat we elkaar aandoen, maar om juist de woorden en vooral de juiste toon te vinden om in verbondenheid met anderen uitdrukking te geven aan onze ware hogere aard. Om onderscheidingsvermogen te koppelen aan de hoffelijkheid van de 22e sleutel en het idealisme van de 11e.

Innerlijk onderscheidingsvermogen

Dan kunnen we de natuurlijke emotionele voorzichtigheid gebruiken om van binnenuit op ontdekkingsreis te gaan. Want als we ons eerst met de veiligheid van onze innerlijke bron verbinden, en zo het eénzijn van alle mensen ervaren, kan de angst van de 12e sleutel transformeren van een verbaal afstandelijke voorzichtigheid naar een emotioneel verbindend onderscheidingsvermogen dat straalt met de invallen en de ideeën van de 11e sleutel. Maar zolang we onszelf blijven ervaren als losse, afgescheiden ego-deeltjes, zal ijdelheid aan ons allemaal blijven kleven. En volgens Richard is de energie van ijdelheid is de meest kleverige energie van allemaal, hoe vergevorderd onze bewustzijnsgroei ook is. In ‘spirituele kringen’ is zogeheten ‘spirituele inflatie’ zeker geen onbekend fenomeen. We kijken een beetje meewarig neer op die arme nog sluimerende zusters en broeders die misschien de klok wel hebben horen luiden maar geen enkele interesse willen tonen in het zoeken van de klepel!! De kleverigheid van ijdelheid blijft met ons meelopen tot het laatste moment van fusie met het Al. Deze sleutel behoort dan ook tot de Codonring van Beproevingen, en is een van de laatste schaduwenergieën die zijn greep op ons laat varen

Door een liefdevol innerlijk onderscheidingsvermogen te koesteren, en het als een baken op onszelf te richten, kunnen we onze eigen verborgen agenda’s ontdekken die de woorden die uit onze mond komen, ondermijnen. Hoe dieper je in contact komt met je ware aard, je ziel of hogere zelf, hoe beter je al die strijdende ego-deeltjes kan onderscheiden die allemaal denken dat ze de baas van het systeem zijn. Zo kunnen we leren iedere welmenende maar konkelende schaduwangst te omarmen en komen we langzaam maar zeker steeds dichterbij de zuivere staat van de siddhi, en, zoals deze week zo mooi in de polsslag staat, kunnen we “onze eigen totale vernietiging het hof maken!”

Verbonden met de bron sta je sterk tegen iedere emotionele tsunamigolf

Dus de grootste uitdaging voor de 12e sleutel, en dus een uitdaging die wij deze komende dagen mogen delen, is om ons hart weer open te stellen voor emotionele impulsen waarvan we ooit dachten dat zij ons zouden ondermijnen. Want wie zich zijn innerlijke zuiverheid en verbondenheid met de bron realiseert, weet ook dat uiteindelijk geen enkele emotie hem kan omverwerpen, hoe hoog de emotionele tsunamigolven ook zijn. Er is niets dat je van je éénzijn met het al kan afscheiden, behalve de valse illusies van je eigen mind.

Gezonde 12e sleutel communicaties hebben werkelijk de kracht om anderen te transformeren. De Gave van Onderscheidingsvermogen helpt je niet alleen om de juiste toon aan te slaan, maar ook om het juiste moment af te wachten om zo zuiver mogelijk te zijn in je communicatie. Om anderen te includeren in jouw transformatiereis, en hen zo de weg te wijzen naar hun eigen. Want de 12e sleutel is een leider, of je er nu naar op zoek bent of niet en daar gaat altijd en gezond innerlijk leiderschap aan vooraf.

Zodra je leeft vanuit een diep contact met de bron, klinkt de zuiverheid door in je stem en spreek je een waarheid, zonder oordeel of dwang. De enige energieën waarmee je uiteindelijk ieder resterende kleverige restje ijdelheid uit je systeem kan verfijnen zijn liefde en genade, de hoogste spirituele essentie van de 22e sleutel, aan de overkant van het kanaal. En liefde voor de ander begint met liefde voor jezelf, maar je moet daar niet in blijven steken. Uiteindelijk transformeert liefde voor jezelf naar liefde voor datgene wat groter is dan jezelf. De Geliefde van de Soefimystici. En op het moment dat de 12e sleutel zich dat realiseert, verandert het dilemma van alleen zijn in de verrukking van éénzijn. Dan zien we werkelijk zonder voorbehoud onszelf in de ander en de ander in onszelf. Zolang je weet dat je deel uitmaakt van een allesomvattend kosmisch weefsel, waarin je met al je talenten precies de juiste plek inneemt, weet je precies wanneer voorzichtigheid geboden is, en wanneer je je woorden kan laten stromen op de toonaarden van je eigen integriteit. Als je de ander ziet in jezelf, en jezelf in de ander, dan ontstaan wonderen, en is er een grenzeloze helende overvloed aan genade en vergeving.

Ik wens je een hele verfijnende, onderscheidende week.

Liefs, Lysanne

 © Lysanne Sizoo 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de122e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je Human Design  profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

In onze facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere gene keys reizigers en je eigen bijdrage leveren aan het verrijken van deze kennis.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *