CONTENT IN HET NEDERLANDS

Tijdens het vertalen van het grote Gene Keys-boek heb ik met veel plezier blogs geschreven en videos gemaakt. Het was een mooie transformerende reis en ik ben Richard Rudd diep dankbaar voor zijn transmissie en voor levende wijsheid van de gene keys.

Zoals je zal merken, transformeerde soms ook de namen van sommige schaduwen, gaven en siddhi’s. Dit was deels omdat ons eigen inzicht over deze prachtige leer zich verdiepte en soms ook vanwege de tekst zelf. Van bijna 30 gene keys bestaat er inmiddels een video in het Nederlands. Kijk hier of jouw favoriete gene key er al bij staat.

Voor een voorproefje uit de vertaling en de blogs uit 2019 verwijs ik je naar de 64 gene keys-links hieronder.

Lysanne Sizoo, Gene Keys Ambassador en Gids


GENE KEY 1: Entropie, Frisheid, Schoonheid

GENE KEY 2: Dislocatie, Oriëntatie, Eenzijn

GENE KEY 3: Chaos, Innovatie, Onschuld

GENE KEY 4: Intolerantie, Begrip, Vergeving

GENE KEY 5: Ongeduld, Geduld, Tijdloosheid

GENE KEY 6: Conflict, Diplomatie, Vrede

GENE KEY 7: Verdeeldheid, Begeleiding, Deugdzaamheid

GENE KEY 8: Middelmatigheid, Stijl, Voortreffelijkheid

GENE KEY 9: Inertie, Vastbeslotenheid, Onoverwinnelijk

GENE KEY 10: Zelfobsessie, Natuurlijkheid, Zijn

GENE KEY 11: Verduistering, Idealisme, Licht

GENE KEY 12: IJdelheid, Onderscheidingsvermogen, Zuiverheid

GENE KEY 13: Onenigheid, Oordeelsvermogen, Empathie

GENE KEY 14: Compromis, Competentie, Gulheid

GENE KEY 15: Sleur, Magnetisme, Efflorescentie

GENE KEY 16: Onverschilligheid, Veelzijdigheid, Meesterschap

GENE KEY 17: Opinie, Vooruitziendheid, Alwetendheid

GENE KEY 18: Oordeel, Integriteit, Volmaaktheid

GENE KEY 19: Medeafhankelijkheid, Sensitiviteit, Opoffering

GENE KEY 20: Oppervlakkigheid, Zelfverzekerdheid, Aanwezigheid