De beste bondgenoten opsnuffelen

Van de Schaduw van Verstoring, naar de Gave van Teamwork en de Siddhi van Synarchie

De beste bondgenoten opsnuffelen

Als jonge ambitieuze journalist had ik al vroeg begrepen dat het netwerken belangrijk was, al was ik daar als Projector natuurlijk totaal niet geschikt voor. Maar wist ik veel! Dat leidde tot een vreemde mengelmoes van sociaal competent en tegelijkertijd in groepsverband, heel erg verlegen en onzeker. Dus toen ik samen met mijn nieuwe Engelse collega werd uitgenodigd voor een networking event, vond ik het stoer, maar ook heel spannend. Maar goed, ik wist me altijd wel goed een houding te geven, want als Nederlandse had ik geleerd hoe je een indruk kan maken door bij de introductie een ferme hand te geven en jezelf luid en duidelijk voor te stellen: “Lysanne Sizoo, RGB producties!” Kan je het je voorstellen, onuitgenodigd met die prangende projector aura? En die dan ook meteen aanvoelde dat ze mensen afschrikte.


Gelukkig kreeg ik een beetje sociale begeleiding van mijn dierbare Engelse collega die me terzijde nam en zei, “darling, ik ben gek op je Hollandse directheid, maar hier in Engeland zien we dit soort events eigenlijk wat meer als een bottom sniffing exercise.” Een oefening in het bibs snuffelen! En dat is de 44e sleutel, één grote oefening in het bibs snuffelen, zodat we de juiste mensen in ons leven aantrekken, en ons niet verwikkelen in moeilijke relaties die helemaal niets met onze plek in het geheel te maken hebben.

De choreografie van menselijke relaties

Op het meest basale niveau gaat deze 44e sleutel over de onderlinge relaties tussen mensen. In Human Design is dit de poort die een neus heeft voor de juiste bondgenoten voor het voortbestaan van de gemeenschap. Mensen met deze sleutel hebben op de hogere frequenties dan ook werkelijk een sterk ontwikkeld reukvermogen. Gekoppeld aan het kanaalmaatje, de heilige schelm van de 26e sleutel, die dit inzicht aan de gemeenschap kan verkopen, is dit een energie die werkelijk midden tussen de mensen staat. Het is ook de sleutel die bang is om de patronen van het verleden te herhalen. De 44e Schaduw van Verstoring gooit roet in het relationele eten omdat ze niet luistert naar wat ze met haar neus oppikt. Vanuit de angst om de karmische patronen van het verleden steeds weer te herhalen, verstoort ze haar instinctieve talent om de juiste mensen en dingen op te snuffelen. Zo verstoort ze niet alleen haar eigen dans, maar de hele karmische dans van menselijke relaties door tijd en ruimte.

De reactieve aard van deze schaduw is als de jonge Lysanne die last had van een totaal verstopte neus wat betreft de subtiliteit van de aurageuren van de mensen om haar heen. En het is een goed voorbeeld van de reactieve aard van de 44e sleutel die de mensenkennis van de 44e gave op zijn kop zet, en de ander totaal verkeerd inschat. De repressieve aard van de 44e sleutel heeft haar angst voor een herhaling van patronen uit het verleden naar binnen gekeerd, en is daarom veel meer wantrouwend dan de reactieve aard. Vaak berust het op een pijnlijke ervaring uit je kindertijd waar je in relatie tot de ander een wond opliep waarvoor je je nog steeds probeert te beschermen.

De tweelingsleutel van deze 44e sleutel is de 24e sleutel van verslaving, en oh wat zijn we verslaafd aan het hebben van relaties, vooral de verkeerde relaties, en wat zijn we bang voor isolatie en verstoting. Dus die verslaving draagt bij aan de verstoring van de 44e schaduw. Daarom mogen we deze week allemaal collectief de aurische Otrivine uit de kast halen en stilstaan bij de vraag in hoeverre onze eigen dysfunctionele relaties, families en ondernemingen het resultaat zijn van een verstopte 44e sleutel-neus die aan relaties verslaafd is geraakt.

Je eigen fractal weer opzoeken

De Gave van Teamwork gaat over het herkennen van de mensen die in jouw leven horen. En wanneer je iemand voor het eerst ontmoet en ze lijken je meteen vertrouwd, dan kan je dat uitleggen als iemand uit een eerder leven, een karmische zielsverwant, of gewoon iemand met wie je in deze incarnatie werk te verrichten hebt. Dit is een instinctieve sleutel, de laatste van alle sleutels uit het miltcentrum die we de afgelopen weken de revue hebben zien passeren. En deze sleutel ruikt niet alleen met haar reukzin, maar met haar hele aura, immuunsysteem en poriën. Maar dat kan alleen als je samen in dezelfde ruimte bent, alleen dan weet je of hun geur bij jou hoort of niet. En dat is best lastig in deze tijd van online ontmoetingen en afspraken.

De 44e gave heeft dus een neus voor de juiste onderlinge relaties omdat zij zichzelf op een lijn heeft gesteld met een soort onderliggend hoofdprogramma dat alle menselijke relaties aanstuurt als een groot kosmisch ballet in tijd en ruimte. De mensen met wie je geen zaken te doen hebt in het leven behoren tot een hele andere fractal. Maar wat zijn die menselijke fractals dan? Is het niet een nieuw woord voor een oud begrip, zoals zielsgroepen bijvoorbeeld?

Fractals zijn vormen die opgebouwd zijn uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf, waarbij motieven voorkomen die zich op steeds kleinere schaal herhalen. In het verhaal van de 44e sleutel ontstonden de menselijke fractals na de oerknal, uit de drie oorsprongscodes die Bewustzijn in de materie zaaiden. Er ontstonden steeds complexere fractalpatronen uit deze drie fractalscherven, waarvan eenieder van ons er eentje in zich draagt. Deze scherven behoren dus tot een van de vertakkingen van deze drie oorsprongscodes en de mensen die jouw fractal met je delen zijn de mensen die op een natuurlijke manier in je leven horen. Ga je met de verkeerde fractals om dan wordt het een zooitje.

Op de hogere frequentie van de Gave van Teamwork is het herkennen van de juiste fractalbondgenoten een eitje. Mensen met deze gave kunnen anderen met hun hele wezen besnuffelen en weten daarom wie waar hoort in het algehele patroon. Dat betekent ook dat er heel veel werk aan de winkel is voor iedereen met een affiniteit met deze sleutel. Want je kan dan wel een aangeboren gevoel voor groepsdynamiek hebben, maar je werkplek is vooralsnog een wereld die helemaal bol staat van de destructieve verstoring van het achterliggende programma waarvan wij dus zelf ook de scheppers zijn.

Een diepere mystieke betekenis

In Richards optiek gaat er in deze 44e sleutel, maar ook in de 22e, de 55e en de 50e sleutel, een diepe mystiek schuil, en kan je het ‘programma’ zien als de optelsom van alle bewustzijnsvonkjes die in onze incarnatievoertuigen een ritje nemen. Wij zijn dus zelf de baas, ofwel, de Synarchie van deze 44e sleutel. Dit is dan ook de sleutel die samen met de 50e sleutel deel uitmaakt van de Codonring van Illuminati. Bij de kosmische harmonie van de 50e sleutel zijn wij zowel uitvoerder als componist, én de symfonie zelf. Hetzelfde zien we hier bij de 44e Siddhi van Synarchie. De Synarchie is geen geheimzinnig bondgenootschap van verlichte wezens, de synarchie is de hoogste frequentie in onszelf. En tot ons ego versmelt met Bewustzijn, kunnen we meehelpen door ons met de juiste bondgenoten te omgeven, en onze eigen schaduwenergie op te schonen.

In esoterische tradities wordt gesproken over een verborgen wereldcentrum, het meest bekend als Shambhala, van waaruit een geheime cirkel van opgestegen meesters de wereld regeren. Maar dit is dus een 44e schaduw verstoring van de Siddhi van Synarchie. In de toekomst zullen mensen onderling verbonden zijn op dezelfde manier waarop bijen en mieren dat nu al zijn, geleid door een soort collectief, overkoepelend bewustzijn. Waar ons verstand niet meer kiest hoe of waar we in de bijenkorf horen, maar we puur op instinct de gemeenschappelijke geest van onze unieke en specifieke bijenkorf, zowel als onze bijenkorf maatjes, kunnen aanvoelen of ruiken.

Niets reïncarneert

De 44e sleutel biedt ook een ander inzicht in reïncarnatie en het herinneren van eerdere levens. Het voorouderlijk geheugen wordt opgeslagen ons DNA en doorgegeven in de fractal bloedlijnen. Dus als jij je aspecten van een eerder leven herinnert, dan lees je als het ware je fractal afstamming af. Je zou namelijk kunnen zeggen dat op het niveau van puur Bewustzijn niets reïncarneert behalve de fractallijn zelf. Dus het zijn onze causale lichamen, die doortrillen na de dood van ons fysieke lichaam, die in een soort kosmische relatiedans verkeren met de causale lichamen van alle anderen.

We zijn bang voor een herhaling van de patronen uit het verleden, maar wanneer we het vanuit een hogere dimensie beschouwen, bestaat er slechts een enkel achterliggend Bewustzijn in de hele schepping, dat niet opgedeeld kan worden. Dus mijn verleden is jouw verleden is ons verleden, en is, verleden, heden en toekomst, allemaal in een. Richard zegt het zo mooi: “daarom zijn al die causale lichamen die tezamen door de Eonen reizen, zoals jouw dierbaarste vrienden, jouw familie, jouw mannen, vrouwen, minnaars en zelfs jouw vijanden, in werkelijkheid slechts aspecten van een enkel lichaam dat zichzelf blijft opdelen teneinde dit prachtige evolutionaire verhaal uit te spelen.”

Maar om tot deze staat te komen moeten de fractallijnen worden opgeschoond en moeten we leren hoe we ons incarnatievoertuig op de juiste manier besturen: dat is, strategie en autoriteit in de taal van Human Design, en het transmuteren van de schaduwenergie, in de taal van de Gene Keys. Zodat we de juiste relaties op ons af laten komen en er niet met ons verstand, of met onze verslaving ervoor gaan, maar met ons instinctieve vermogen.

Geef jezelf deze week dus toestemming om de wereld niet met een defensieve uitgestoken hand te begroeten, jezelf ook niet voor de wereld van relaties te verstoppen, maar ga lekker rondsnuffelen op de mensenmarkt van relaties, en probeer eens te ervaren hoe het is als je voertuig ineens vibreert van herkenning bij een totale vreemde. Laat deze 44e sleutel-dagen een grote oefening in het bibs snuffelen zijn, zodat we de juiste mensen in ons leven aantrekken.

Ik wens je een snuffelende geurrijke week!

Liefs, Lysanne

© Lysanne Sizoo – 31 oktober 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 44e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je HD profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *