De onverbeterlijke verbeteraar

Van de Schaduw van Oordeel, naar de Gave van Integriteit en de Siddhi van Perfectie

De onverbeterlijke verbeteraar

Let op! Als de 18e sleutel, die ons deze week vanuit de zon beïnvloed, zijn werk goed doet, dan zal je van alles op en aan te merken op dit blog, of is het deze blog? Je zal je misschien wel ergeren aan mijn anglicismen, of niet kunnen lezen wat er staat, of luisteren naar wat ik vertel, omdat je steeds denkt aan wat er verbeterd en gecorrigeerd kan worden. Wat een heerlijke gelegenheid voor mij! Want het kan altijd beter. Ik zeg er meteen bij, het hoeft niet altijd beter, maar vooruitgang en verandering is onmogelijk zonder de 18e sleutelaars die zeggen, “hoor eens, dat werkt niet meer, daar moeten we wat anders mee.”

En omdat de 18e sleutel een collectieve energie heeft, wil hij binnen de bestaande structuren verbeteringen aanbrengen, in tegenstelling tot sleutels met heel veel individuele energie, die gewoon de hele boel willen opblazen en met hele nieuwe dingen komen. De onverbeterlijke verbeteraar van de 18e sleutel is dus zowel conservatief als ‘constructief verbeterend’, en dat leidt tot heel veel verwarring. En niet alleen dat, maar deze 18e sleutel energie hoort bij een zogeheten projector kanaaltje en moet daarom eerst erkend, of ‘uitgenodigd’ worden om met zijn feedback te komen. Want wie zit er nou eigenlijk op te wachten om haar kunstwerk, blog, of nieuwe duurzaamheidsproject te laten toetsen door het perfectionisme van de 18e sleutel?

Goed genoeg bestaat niet!

Een goeie kennis van mij heeft de neiging om na een lange zakenreis een rondje om haar huis te lopen en een soort van ‘moet verbeterd worden’ inventarisatie te doen. Het gras moet nodig gemaaid worden, de verf bladdert van de garage, en haar zoon eet nog steeds geen spinazie. Haar echtgenoot voelt zich dan telkens weer aangevallen. Want terwijl het voor haar niets anders is dan een soort mentale opsomming, voelt haar man dat het persoonlijk is. Alsof hij niet net een maand lang keurig in zijn eentje voor hun zoon had gezorgd en echt geen tijd had om het gras wekelijks te maaien. Was dat niet goed genoeg? Helaas bestaat het favoriete motto van menig therapeut, ‘goed genoeg’ niet voor iemand met een 18e sleutel. Wat wil je, met de hoogste spirituele essentie van goddelijke perfectie als drijfveer? Goed genoeg werkt niet voor de 18e sleutel. Met goed genoeg zouden we nog steeds als grotmannetjes en grotvrouwtjes leven.

Terwijl de 18e sleutel dus vaak anderen het gevoel geeft dat ze persoonlijk worden aangevallen, dat ze als ‘bedorven vis’ worden aangesproken, voelt de 18e sleutel zelf ook heel vaak dat ze het slachtoffer zijn van andermans oordeel. En op het schaduwniveau zijn ze altijd het slachtoffer van een zelfvernietigend zelfoordeel. Dus misschien de enige plek waar ‘goed genoeg’ er wel ingestampt zou moeten worden, is in het hart van een 18e sleutelkind: “jij bent goed genoeg!!! Niet beter dan anderen, niet slechter dan anderen, maar gewoon de perfecte imperfectie en de imperfecte perfectie.”

Iedereen heeft een tik van de 18e molen

Dit is een sleutel met een hele belangrijke gebruiksaanwijzing, die zowel jou, de drager van de 18e sleutel, als de omgeving waarin je werkt, kan beschermen tegen weerstand, oordeel, irritatie en zelfs onnodige gevechten met autoriteiten. En de komende dagen zullen we ons dus allemaal misschien afvragen waarom anderen zo heftig reageren op onze goed bedoelde feedback. Of ervaren dat iemand het bloed onder onze nagels lijkt te willen halen met zijn onophoudelijke kritiek.

Hoezo kritiek?

De 18e sleutel is een wereldverbeteraar, en dat is toch mooi? Waarom roept deze sleutel dan zoveel weerstand op? Het corrigeren en herstellen van wat er is misgegaan, en het toetsen van de integriteit, de standvastigheid van gezaghebbenden, zijn de twee grote opdrachten van de 18e sleutel. En dat geldt voor ons allemaal, want de 18e sleutel ‘bestraalt’ de IQ-sfeer, naast de energie van de sleutel die al in je profiel staat. En iedereen die ooit de pubertijd doormaakte, en dat zijn we natuurlijk allemaal, herkent de onstuitbare kritische en autoriteit uitdagende impulsen waarmee we proberen ons los te maken uit ons veilige nest. En het pijnlijke maar ook helende proces waarbij de goden en godinnen van onze kindertijd zich durven te laten zien als feilbare en gelijkwaardige volwassenen.

Of niet, want de manier waarop deze nog puberale 18e sleutel energie wordt ‘ontvangen’ door de gezaghebbers in de omgeving, ouders of leraren, bepaalt of de aangeboren integriteit en objectieve wijsheid, als een gave de wereld zal bereiken, of dat je iemand wordt die op de wipwap van inferioriteit en superioriteit blijft hangen. De wereld veroordelend tot mensen die meer, en mensen die minder waard zijn dan jezelf. En daarmee gaat iedere objectiviteit verloren.

De Gave van Integriteit – houtrot saneren

In de I Ching heet dit hexagram ‘het werk aan het bedorvene’, maar ook ‘verhelpen’, of ‘de verrotting doen ophouden.’ Wie ooit te maken heeft gehad met houtrot, weet dat een mooie oude houten tafel er aan de buitenkant nog heel goed uit kan zien, maar vanbinnen verzwakt is en binnen afzienbare tijd met het avondeten en al in elkaar zal storten. Het heeft geen ‘integriteit’ meer. Onze 18e sleutelaars ruiken het houtrot van verre af, en ze worden er, op het schaduwniveau, heel bang van. En daarom komen hun waarnemingen dan ook op dit niveau verpakt in een soort puberale minachting, en ze maken het heel persoonlijk. En wie de waarnemingen van de 18e sleutel persoonlijk maakt, stoot op weerstand en afwijzing. Terwijl onpersoonlijke en objectieve waarnemingen juist heel positief zijn: “he, hier zit houtrot, dit kan ik fixen”. En dit is enorm belangrijk voor de vooruitgang van de mensheid.

Het gezonde gebruik van deze sleutel heeft dus alles te maken met het toetsen van de integriteit en de stabiliteit van de gemeenschap en haar collectieve regels en wetten. Houdt het (nog) stand? Blijft het overeind? En natuurlijk zijn je ouders en je leraren dan de eersten wiens integriteit en gezag je als 18e sleutelaar gaat uitdagen, je moet toch ergens op oefenen. Dus iedere volwassene die met pubers en jonge volwassenen te maken heeft, moet gaan oefenen om sterk genoeg in hun eigen gevoel van zelfwaarde te staan om zich te laten toetsen door deze 18e sleutel energie. En nederig genoeg om te zeggen, “daar had je me, je hebt gelijk, er zit een stukje houtrot in mijn redenering”, want iedere 18e sleutelaar ruikt en ontmaskert je bullshit al van mijlenver. En als je geen verantwoording neemt voor je eigen bullshit, je eigen houtrot, dan worden ze bang, en blijven ze aan je prikken.

Angst is de vijand van goddelijke perfectie

Want wat meestal overheerst is de angst van het miltcentrum de thuisbasis deze 18e sleutel. Zoals de angst in de ogen van onze Greta in New York, die ziet dat het heersende gezag corrupt is en zo lek als een mandje. Alleen, zij maakte het wel heel erg persoonlijk, en dus wordt haar boodschap bij de klimaattop door heel veel mensen meteen afgewezen, belachelijk gemaakt, en afgedaan als puberale hysterie. Ik zou willen zeggen dat mensen met de Gave van Integriteit haar woorden wel ter harte kunnen nemen, omdat zij zich boven de persoonlijke aanval kunnen verheffen, en daarom haar klaroengeschal luid en duidelijk horen!

Bovendien zal de overlevingsangst van de milt ons de komende weken heel erg bezighouden, met zeven sleutels op een rij, ofwel, alle sleutels die hun thuisbasis in de milt hebben, week na week. Vooral voor mensen met een ongedefinieerd miltcentrum is de hele oktober maand dus een les in het leren omgespen van je innerlijke veiligheidsgordel en je door niets en niemand gek te laten maken.

De gebruiksaanwijzing voor de komende dagen

Dus de gebruiksaanwijzing voor de 18e sleutel is simpel: wacht tot mensen het willen horen, maak het niet persoonlijk, en werk aan je eigen integriteit, zonder jezelf perfectie op te leggen. En wat betreft de mensen die 18e sleutelaars liefhebben, nodig ze uit om hun waarnemingen te delen, en sta sterk als ze het houtrot in jouw redeneringen willen saneren. En soms voelt dat koud en hard, zeker als het zich hand in hand manifesteert met de tegenspeler, de 17e Schaduw van Opinie. Maar met ware integriteit neem jij de schaduwoordelen van de ander nooit persoonlijk en zal je nooit in een slachtofferrol vervallen.

De zuivere energie van de 18e sleutel is puur analytisch, en is, komend vanuit het energiecentrum van de milt, vooral instinctief en onpersoonlijk. ‘Dit klopt niet meer’ is dus eerder een instinctief ‘voorgevoel’ dan een energie die meteen goed is uitgedacht en uitgetest. Het begint met een vaag vermoeden dat vooralsnog geen rationele basis heeft. Het ‘voelt’ gewoon fout en dat ‘voelen’ is hier puur instinctief, niet emotioneel. Daarom komt de kritiek van een 18e sleutel vaak zo koud over. Na een eerste ‘vermoeden’ kan een goed functionerende 18e sleutel in de luwte eerst zijn ingeving een beetje toetsen en testen, geholpen door de analytische en mentale vaardigheden van de gave van zijn tweelingsleutel, de 17e Gave van Vooruitziendheid. Die weet later wel de woorden te vinden om het – op uitnodiging – te delen met anderen.

Dit is al met al een goeie week dus om je frequentie uit het collectieve laagfrequentie veld van het massabewustzijn te tillen en te werken aan je eigen innerlijke standvastigheid en integriteit met behulp van de liefde van de 18e sleutel. Werken aan liefde en vertrouwen, en vanuit liefde en vertrouwen handelen en spreken.

Op de hoogste frequentie is het mystieke doel van deze sleutel het herenigen van de mens en haar wereldorde met de geperfectioneerde staat van bewustzijn en éénzijn, die eigenlijk altijd allang bestaat. En wie vanuit de liefde deze frequentie bespeelt, is begaan met het verdedigen van de fundamentele rechten van de mens. Verbetering wordt voortgedreven door pure vreugde. Laten we de komende dagen oefenen om niet als geopinieerde critici door het leven te gaan, maar als vooruitziende integere wereldverbeteraars die het aandurven om zich te laten toetsen. Laten we met de vreugde van de 58e sleutel die aan de overkant van het corrigerende, maar ook verheffende kanaaltje staat, de toekomstige perfectie van een volmaakte wereld belichamen, met de ootmoedige imperfectie van het nu.

We blijven ernaar op weg, we zijn er nog niet, en tegelijkertijd ook weer wel. De 58e sleutel transformeert ontevredenheid naar vitaliteit en pure gelukzaligheid. Want voor de 18e sleutelaars is het een feestje als je de moed hebt om hen uit te nodigen om je te laten zien waar jouw stukjes houtrot gesaneerd kunnen worden. Om zo het collectieve houtrot te kunnen behandelen.

Heb een heerlijke, positieve en verbeterende week!

Liefs, Lysanne

© Lysanne Sizoo – September 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 18e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je HD profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

HD= Human Design

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *