Geluksmagneetjes

Van de Schaduw van Compromis naar de Gave van Competentie en de Siddhi van Overvloed

Geluksmagneetjes

De komende dagen staan we onder invloed van de 14e sleutel van overvloed, of het bezit van het grote, zoals het 14e hexagram van de I Ching heet. Dit is de meest welvarende sleutel uit het hele spectrum, het leven als een wagen, afgeladen met goederen, macht en kracht. De 14e sleutel stroomt over van energie voor projecten en ideeën die de wereld dienen. Zo verlokkelijk en tegelijkertijd zo ongrijpbaar omdat we wegzinken in het moeras van armoedebewustzijn. Aan de ene kant willen we natuurlijk wijd open staan voor alle welvaart die deze sleutel ons brengt, maar tegelijkertijd ondermijnen we de overvloed van de 14e sleutel omdat we niet echt in onszelf geloven. Omdat we ons ware innerlijke zelf niet de ruimte geven en onszelf klein houden en de sacrale macht van deze 14e sleutel niet werkelijk door ons heen durven laten stromen.

Het is een collectieve meer dan een persoonlijke sleutel en daarom heeft de welvaart die je aantrekt met deze sleutelenergie geen enkele waarde als hij niet wordt ingezet in dienstbaarheid aan de gemeenschap Op zijn best werkt de 14e sleutel namelijk als een soort kosmisch ‘doorgeefluik’ van welvaart, kracht, en macht. En daarin ligt het eerste misverstand over deze sleutel. Het rijkdomsbewustzijn van de hogere frequenties van deze sleutel is in wezen dankbaarheidsbewustzijn! Mensen met deze sleutel zijn dan wel een natuurlijke magneet voor geld, geluk, en liefde, maar alleen als het innerlijke vuur in hen brandt om anderen ermee te bekrachtigen, om hun droom voor een betere wereld te bekostigen. Je moet durven geloven in de machtige rol die je mag spelen in het ingewikkelde web van het leven waartoe we allemaal behoren. De uitdaging van deze sleutel is dus om een innerlijke overvloed na te streven en de externe overvloed die je daarmee tot je aantrekt te gebruiken voor anderen. En je vooral niet te hechten aan jouw identiteit als geluksmagneetje!

De I Ching brengt dit zo mooi in beeld als een hand die de maan probeert te grijpen. De maan, zoals ieder kind weet, groeit en neemt af en haar licht is niets anders dan het weerkaatste licht van de zon. Net als ons ego, of kleine zelf, belicht wordt door het hogere zelf. Licht en vuur spelen hier een grote rol. En de 14e sleutel, die thuishoort in het sacrale energiecentrum, is dan ook intiem verbonden met de 1e sleutel van de creatieve schepper waarmee hij danst in de Codonring van Vuur. Ook danst de 14e sleutel met de 2e, omdat zij samen het kanaal van bekrachtiging vormen, zoals dit kanaal heet in Integral Human Design. Het zijn de sleutelbewaarders van kracht, energie en richting die de sacrale energie beschikbaar maken aan het collectief. Deze 2e sleutel ‘weet’ welke richting ze aan al die energie moet geven, zolang zij zich niet laat meeslepen door de schaduwangst van dislocatie of desoriëntatie.

Gisteren werd ik uitgenodigd om de kern van de Gene Keys samen te vatten voor een kleine groep Millennials. Ik was blij verrast toen ze het idee van schaduw/gave direct begrepen als Ego en Spirit, angst of liefde, afgescheiden van het collectief, of jezelf zien als een klein radartje in het geheel. En vooral dat je eerst je eigen huis moet opknappen voor je met een bezem bij de ander binnengaat. Wat een vondst is die evolutie toch!! Hoe meer jij in de 14e sleutel jouw rol als klein radartje in het geheel vervuld, hoe meer jij je centen laat rollen, zoals een van de jongens zei, maar dan laat rollen in projecten die de gemeenschap dienen, hoe minder jij geveld zal worden door de schaduwenergieën van compromis, dislocatie, stagnatie en, het tweelingzusje, de 8e schaduw van middelmatigheid. Hoe meer je weggeeft, hoe meer je krijgt. Je geeft dus je kracht door, maar niet weg, en dat is het grote verschil tussen de gavefrequentie en de schaduwfrequentie van de 14e sleutel.

Op het niveau van de 14e schaduw schipper je met je eigen machtige unieke kern. Vanuit je diepste kern, of geest, of hogere zelf word je aangespoord tot de grootse rol die je mag spelen, maar door angst, eigenbelang of conditionering druk je dit weg om te voldoen aan de rol die de samenleving je oplegt. En de samenleving houdt nou eenmaal van een veilige grijze massa, en niet van kleurrijke, eigenwijze, unieke rebellen. Al is dat dus al van generatie op generatie aan het veranderen! Geen homogene wereld meer, zoals we die honderden jaren hebben gekend, waar we allemaal proberen hetzelfde te zijn, of onze veiligheid te zoeken in groepen van gelijk denkende, maar je eigen weg inslaan, je eigen innerlijke kompas volgen, je eigen unieke kleine maar oh zo belangrijke rol spelen in het grote spel van de evolutie.

En bij deze sleutel, meer dan bij welke sleutel ook, is welvaart en welzijn verbonden met de vraag, “doe ik dit uit angst of uit liefde. Doe ik dit voor mijzelf, of voor de ander.” En dan niet ‘de ander’ als dit iemand is die jou uit je kracht wil halen, maar de ander over wie jij, als kosmisch doorgeefluik, al jouw overvloed kan uitstorten. En dat betekent in de filosofie van dankbaarheidsbewustzijn dus ook de rijkdom die voortkomt uit tegenspoed, zolang jij er maar voor kiest om het zien als een proces waarbij jij jezelf laat groeien en vormen in het vuur van het lijden!

En natuurlijk is het leven is een groot compromis. Het is uiteindelijk al een soort compromis om als bewustzijnsvonk in een menselijk ruimtepak te leven. Als jij naar de film wil en je geliefde op de bank wil Netflixen, dan moet er voor de lieve vrede een compromis gesloten worden. Maar het compromis van de schaduwfrequentie van deze 14e sleutel is een intern compromis waarbij we onze keuze maken vanuit angst en een gebrek aan vertrouwen op onze innerlijke geest. Afhankelijk van alle andere schaduwen die in ons profiel meedansen, kiezen we onze unieke schaduw-weg van de minste weerstand en houden we ons klein. Maar kiezen we consequent vanuit de liefde, dan maakt het niet uit of je voor je Netflixende partner kiest of voor jezelf, als het maar vanuit dat diepe innerlijke contact met jezelf komt. Je kan onmogelijk een ander bekrachtigen als je niet eerst hebt geleerd om voor jezelf te zorgen. Terwijl ik me ook heel goed bewust ben dat dit als een excuus voor puur eigenbelang gebruikt kan worden. Maar diep in je ziel weet je wel beter!

De repressieve, verdringende versie van de Schaduw van Compromis durft het niet aan om haar individualiteit te laten zegevieren en haar eigen unieke pad te volgen. Dat leidt tot zoveel onvruchtbaarheid in je leven en misschien wel een verlangen naar de verkeerde interpretatie van de voorspoed die deze sleutel kenmerkt. “Als ik geld had, de juiste middelen had, dan durf ik het wel alleen aan.” Maar dan span je werkelijk het paard achter de volgeladen wagen van de 14e sleutel. De reactieve versie van de 14e sleutel loopt ook mee met de kudde, en probeert zich steeds maar weer te bewijzen, en geeft al haar prachtige sacrale energie weg aan mensen, bedrijven en projecten die haar dwingen haar unieke zelf te laten vergrauwen. Zij laten zich op die manier knechten terwijl ze anderen de schuld geven van hun grauwe bestaan. Zodra jij je eigen innerlijke vuur op een laag pitje zet dan schik jij jezelf in een armoedebewustzijn.

De 14e Gave van Competentie danst met de gaven van versheid, oriëntatie en stijl. Wie zich uit zijn grauwe compromissenwereld bevrijdt, nodigt de welvarende energie van competentie en stijl uit in zijn of haar leven, waardoor alles wat jij op je wagen laadt, vers en origineel is en georiënteerd op een dienstbaarheid aan en bekrachtiging van jouw gemeenschap. En dat doe je door in het vuur van je eigen originaliteit, iedere zweem van valse bescheidenheid weg te branden, en iedere angst om groots te zijn en invloed uit te mogen oefenen in de wereld. Als jij aan de slag gaat met datgene wat je het allerliefste doet, dan merk je dat er een ongelofelijke kracht zich van je meester maakt, die zich uit in een bekrachtigende competentie rond alles waartoe jij je geroepen voelt. Alles waarmee jij de ander kan dienen. Hier zijn de woorden van dichteres Marianne Williamson zo op zijn plek:

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.

Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?

Durf jij bovenstaande regels je tot tranen toe te laten beroeren, dan zal je misschien de komende dagen de energie mogen voelen in je leven die altijd het geld en de middelen stuurt voor de projecten en de ideeën waarvan deze sleutel weet dat ze de moeite waard zijn. Het is echt zo, hoe meer je geeft, hoe meer je ervoor terugkrijgt. En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap van deze sleutel. Je zet deze prachtige 14e sleutel energie in voor projecten en mensen die jullie allebei verrijken want dan roep je werkelijk een superovervloed over jezelf uit, de hoogste spirituele kwaliteit van deze sleutel. En overvloed is dus niet een vette bankrekening en een makkelijk leventje met een Pina Colada aan de Costa Brava. Dat is ons ego-idee van overvloed. Maar ware overvloed zit van binnen en komt voort uit dankbaarheid. Dankbaarheid dat je het leven mag beleven als bewustzijnsvonk in een menselijk ruimtepak, dankbaarheid dat je mag leren, dankbaarheid voor deze prachtige unieke planeet waar we op wonen en de bladerenpracht van de herfst.

Het is het tellen van je zegeningen zonder er ook maar enige aanspraak op te maken. Je krijgt precies wat je nodig hebt. Jouw overvloed is precies genoeg voor het werk dat je hier komt doen.

Laat deze week het universum jou dus als een soort bekrachtigingsbank gebruiken. Vertrouw erop dat je voor dit moment, deze dag, alle competentie in huis hebt om dat werk te doen wat het universum van je vraagt. “Follow your bliss”, zoals Richard Campbell altijd zei. Dit is een sacrale sleutel, een kinderlijk eenvoudige energie. En dan is het zo dat alles wat je doet omdat je denkt dat het zo hoort, om te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, je enthousiasme zal dempen, maar als je gaat voor het verwerkelijken van je dromen, dan zal alles een inspiratie zijn. Merk je de komende dagen dat jij leeg en zonder enige inspiratie bent, afgescheiden van het collectief, van het eénzijn van de 2e sleutel, probeer dan liefdevol te onderzoeken waar je met je bruisende 14e sleutel energie aan het compromissen bent geslagen. Want iedereen heeft de 14e sleutel, heeft alle sleutels, of zij nou voorkomen in je profiel of niet. Het is alleen lastiger om hen te onderzoeken als zij niet gedefinieerd zijn. En daarom zijn deze zonnewendingen door ieder van de 64 sleutels ook zo leerzaam voor ons allemaal.

Wat maakt je blij? Doe wat je blij maakt. Zo simpel is het. Want de grootste ‘schat’ ligt diep vanbinnen begraven, in onze toewijding aan het herstellen van het contact met het allerhoogste bewustzijn in onszelf. Het ligt in de dankbaarheid dat er zo voor ons gezorgd wordt.

Ik wens je daarom een vurige en bekrachtigende week!

Liefs, Lysanne

© Lysanne Sizoo – 17 November 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 14e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je HD profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

 

2 antwoorden
 1. Siska
  Siska zegt:

  Lysanne,
  Waarlijk weer een heerlijk schrijven over deze 14e sleutel… En morgen ga ik naar Egypte een ‘Inner Fire’ reis maken…. O wat fijn om te ervaren hoe alles in de kosmische hartslag klopt… Intens dankbaar…
  In liefde, Siska

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *