Zuiverheid Onderscheidingsvermogen IJdelheid Elitair Hatelijk 11 (12) (12, 33, 56) De Ring van Geheimen | De Ring van Beproevingen Schildklier Terminator (stopcodon) A Pure Heart

Gene Key 12: Een zuiver hart

Van de Schaduw van IJdelheid, naar de Gave van  Onderscheidingsvermogen en de Siddhi van Zuiverheid

“Deze 12e gave gaat over gevoelens. Als deze gave een prominente plek inneemt in je hologenetische profiel, dan zal je je hele leven gemotiveerd en bewogen worden door je gevoelens en emoties. Je hebt namelijk de gave om deze gevoelens over te brengen op anderen, op tal van verschillende manieren. Wie sterk onder invloed staat van deze gave, herkent altijd de schoonheid van de zuivere expressie. Dat betekent dus ook dat je direct aanvoelt wie onzuiver uitdrukking geeft aan zijn ziel. Dit kan jou tot een van de beste beoordelaars van anderen maken. Het is echter niet de taak van deze gave om fouten en tekortkomingen in anderen op te zoeken, want dát is de neiging van de lagere frequentie van de 18e schaduw. Het doel van de 12e gave is om een spotlight te werpen op datgene wat onecht is. Onderscheidingsvermogen betekent dat je staat afgestemd op een hogere frequentie en dat betekent dat je figuurlijk door muren heen kan kijken. Als iemand faket, of een verborgen agenda nastreeft, merkt degene met de Gave van Onderscheidingsvermogen dit direct dankzij een diep gevoel van onbehagen. Als ze ergens niet meteen voor vallen, zullen ze het altijd wantrouwen, en dat geldt ook voor mensen. Authenticiteit betekent alles voor ze.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG Juni 2019

C’est le ton qui fait la musique

Als tiener werd ik vaak met dit Franse gezegde om de oren geslagen. Het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt. Dat was in ieder wat mijn moeder ermee wilde communiceren als ik mijn ongenoegen kenbaar maakte, omdat ik het niet eens was met een bepaalde regel of beslissing. Eerst kwam er dan een zacht, ietwat verwijtend, “Sanne”, en als ik het dan toch niet kon laten om te zeggen, “maar ik bedoelde alleen maar,” zei mama alleen “c’est le ton qui fait la musique”, waarmee voor haar verder de kous af was.

Timing, intentie en zuiverheid, de siddhi van deze sleutel, dringen allemaal door in de toon van je stem, wat de woorden ook zijn die uit je mond komen. En dát is de kern van de 12e sleutel die ons de komende dagen zal beïnvloeden. Lees of luister verder

Als je lacht of huilt betreed je de

geheiligde ruimte van transformatie