Gulheid Competentie Compromis Impotent Geknecht 8 (1, 14) De Ring van Vuur Darm Lysine Radiating Prosperity

Gene Key 14: Voorspoed uitstralen

Van de Schaduw van Compromis, naar de Gave van Competentie en de Siddhi van Gulheid.

“De 14e Gave van Competentie is een van de gaven die bijzonder aanstekelijk is. We zagen eerder al dat enthousiasme één van haar belangrijkste manifestaties is. Dit is een essentiële kwaliteit in ieder bedrijf of onderneming van een groep. Ik wil zelfs zo ver gaan om te zeggen dat deze 14e gave het belangrijkste ingrediënt is in iedere succesvolle zakelijke onderneming of groep. Het enthousiasme dat deze gave uitstraalt is de bindende kracht die cohesie in groepen creëert. Iemand met een sterk geactiveerde 14e gave in zijn hologenetische profiel is meestal de drijvende kracht achter het doorvoeren van een bepaalde visie of idee. Zo iemand heeft de gave om de teamgeest zo aan te wakkeren dat een idee de schrijftafel verlaat en werkelijkheid wordt. Interessant is trouwens dat een competent team geen leden kan hebben die compromissen sluiten. Alle teamleden moeten samen enthousiast zijn voor hetzelfde ideaal.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG 2019

De indringende kracht van de oorsprong

Geluksmagneetjes

De komende dagen staan we onder invloed van de 14e sleutel van overvloed, of het bezit van het grote, zoals het 14e hexagram van de I Ching heet. Dit is de meest welvarende sleutel uit het hele spectrum, het leven als een wagen, afgeladen met goederen, macht en kracht. De 14e sleutel stroomt over van energie voor projecten en ideeën die de wereld dienen. Zo verlokkelijk en tegelijkertijd zo ongrijpbaar omdat we wegzinken in het moeras van armoedebewustzijn. Aan de ene kant willen we natuurlijk wijd open staan voor alle welvaart die deze sleutel ons brengt, maar tegelijkertijd ondermijnen we de overvloed van de 14e sleutel omdat we niet echt in onszelf geloven. Omdat we ons ware innerlijke zelf niet de ruimte geven en onszelf klein houden en de sacrale macht van deze 14e sleutel niet werkelijk door ons heen durven laten stromen. Lees of luister verder

Wanneer we de vonk van dankbaarheid in onszelf koesteren verandert zij in een gestadige vlam.

Wanneer we haar blijven koesteren, groeit ze uit tot een vuur.

Wanneer we het vuur koesteren verandert het in een innerlijke zon en die innerlijke zon is gulheid.