Alwetenheid Vooruitziendheid Opinie Zelfkritisch Geopinieerd 18 (10, 17, 21, 25, 38, 51) De Ring van Menselijkheid Hypofyse Arginine The Eye

Gene Key 17: Het oog

Van de Schaduw van Opinie, naar de Gave van Vooruitziendheid en de Siddhi van Alwetendheid.

“Toch gaat de 17e gave niet over het hebben van een brede holistische kijk op de realiteit die geen partij kiest en voorbij opinies ligt. De 17e gave is mentaal gezien een dynamische gave die niet werkeloos toeziet  vanuit een filosofie van passieve acceptatie. Deze gave heeft een duidelijk doel voor ogen en dat is om ieder minuscuul aspect van de mechanica van het leven te begrijpen en tegelijkertijd het totaalbeeld te zien. Net als haar schaduw wordt de 17e gave gedreven door haar tegenspeler, de 18e Gave van Integriteit. Dus het ware doel van de 17e gave is het dienen en handhaven van integriteit door alle verkeerde voorstellingen van de waarheid in de wereld aan te vechten. Precies dezelfde eigenschap die op het schaduwniveau leidt tot bekrompenheid, heeft op het gaveniveau het doel om ruimdenkendheid te creëren. We vinden de prachtige waarheid van logica in de 63e gene key, die laat zien hoe zelfvernietigend logisch denken eigenlijk is, en tegelijkertijd hoe mystiek. Het mooie van logica is dat het zichzelf op een hoger niveau altijd verslaat. Dus waar de 17e schaduw mentale verdraaiingen gebruikt om het denken van mensen in een bepaalde richting te sturen, gebruikt de 17e gave een geheel eigen versie van ‘verdraaiingen’ om de dogma’s te ondermijnen die louter het eigenbelang dienen.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG 2019

Positieve mentale draaikonten

Positief en draaikont worden meestal niet in dezelfde zin gebruikt. En toch is het de kern van de kracht van de 17e sleutel die de komende dagen onze zienswijzen en mentale architectuur zal beïnvloeden. Als polderende Nederlanders houden we van een goed debat. Iedereen heeft ergens wel een mening over. In Engeland, waar het ‘not done’ is om aan tafel over religie, politiek of seks te spreken, is het debat in de huiskamer des te verhitter. Ik was net begonnen aan mijn opleiding tot journalist toen de Britse premier Thatcher tijdens een congres stelde: “The lady is not for turning!” Ze werd prompt beloond met de geuzennaam de IJzeren dame. Lees of luister verder

We ervaren waarheid met ons hele lichaam