Stilte Inventiviteit Verslaving Bevroren Angstig 44 (3, 20, 23, 24, 27, 42) De Ring van Leven en Dood Neocortex Leucine Silence The Ultimate Addiction

Gene Key 24: Stilte, de ultieme verslaving

Van de Schaduw van Verslaving naar de Gave van Inventiviteit en de Siddhi van Stilte

“Bij de beschouwing van de 24e schaduw hebben we onderzocht hoe we verstrikt raken in een reeks verslavende gedragspatronen die naar hun aard deze patronen juist verhullen. Bovendien zagen we dat deze verslavingen kunnen muteren in nieuwe patronen als iemand een pauze herkent tussen de zich herhalende neurologische banen. Deze vrije ruimtes kunnen slechts een seconde duren, of een week of langer en ze kunnen in feite bij iedereen spontaan voorkomen. Zulke pauzes kunnen een totale persoonsverandering teweegbrengen in je leven en zijn vaak bijzonder destabiliserend als je je er niet volledig aan overgeeft. Je reactie bepaalt of er een brug ontstaat naar een heel ander bewustzijnsniveau of dat je eenvoudigweg terugvalt in oude bekende gedrags- en denkpatronen. In het geval van de 24e gave wordt de pauze in het bewustzijn volledig omarmd, waardoor zij haar magie onthult. Mensen met deze gave hebben het meteen door als ze proberen zo’n pauze te vermijden, of herkennen deze momenten ten volle zodra ze zich aandienen. Hoe dan ook, ze gaan de angst die aan zulke momenten voorafgaat niet uit de weg en ontdekken zo dat deze bewustzijnspauzes helemaal niet beangstigend zijn.”

(Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

Geen BLOG

Verslaving denkt in cirkeltjes terwijl inventie in spiralen denkt