Zelfloosheid Altruïsme Zelfzucht Zelfopofferend Egocentrisch 28 (3, 20, 23, 24, 27, 42) De Ring van Leven en Dood Sacrale Plexus Leucine Food of the Gods

Gene Key 27: Het voedsel van de goden

Van de Schaduw van Zelfzucht naar de Gave van Altruïsme en de Siddhi van Zelfloosheid

“De 27e siddhi is ongeveer de meest mystieke siddhi die je maar kan hebben. Het is een uitdaging om dit archetype in onze gewone taal te beschrijven. De kennis van de 64 gene keys is een afspiegeling van de onderliggende genetische structuur van het leven. Zolang wij mensen de wetenschap van de fractals niet helemaal doorgronden, zullen wij de ware aard van het universum niet werkelijk kunnen bevatten. Alles wat we kunnen zien is een hologram dat de blauwdrukken van al het andere bevat. De huidige evolutie van de mensheid als geheel staat op het punt de overgang te maken van de frequentie van de 64 schaduwen naar de 64 gaven. De hoogste frequenties van de 64 siddhi’s zijn niet zo relevant in het stadium waar onze soort zich nu in bevindt en hebben meer te maken met onze toekomst als één bewustzijn. Dit is waarom de siddhische bewustzijnsstaat in sommige zeldzame mensen spontaan tot bloei komt, maar nog niet in de totaliteit kan opbloeien. Mensen in wie de siddhi zich manifesteert, vertegenwoordigen een staat die eigenlijk nog niet echt bedoeld is voor de huidige versie van Homo sapiens. In die zin lijken alle siddhische bewustzijnsstaten eerder de afwijking dan de norm.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG April 2019

De juiste balans vinden tussen geven en nemen

In de jaren dat ik nog in Stockholm woonde, parkeerde ik regelmatig op een straathoek met een begrafenisondernemer aan de ene kant en een Zweedse staatsslijter aan de andere. In de weken voorafgaand aan hoogtijdagen stond er vaak zo’n lange rij bij de slijter, dat mijn cliënten zich nog maar met moeite naar de ingang van de praktijk konden worstelen. De week voor midzomer, een hoogtijdag van jewelste, stak er een creditcard uit de parkeerautomaat op de hoek. Had de eigenaar van de kaart haast gehad om zijn weekendportie drank te kopen, of was zij misschien wel intens verdrietig en met hele andere dingen bezig? Ik pakte de kaart, deed mijn superwoman cape om, en bracht een bezoekje aan zowel de drank- als de begraafwinkel. Maar de vogel bleek gevlogen.

Lees of luister verder

Een zelfzuchtige handeling schaadt het geheel, en daarom dus ook onszelf.

De mens die zelfloos is, is een kosmisch mens.

Het is een orgastische sensatie om je ‘zelf’ helemaal los te laten.