“Jouw waarheid doen klinken”

Gene Key 31 – de Gave van Leiderschap, van de Schaduw van Arrogantie naar de Siddhi van Ootmoed.

“Onze arrogantie is gebaseerd op het geloof dat we aan de schaduwfrequenties kunnen ontsnappen, door ons denken, praten of doen. Terwijl juist die frequenties ontstaan in ons intellect. De ware arrogantie is dat we ons afkeren van de Goddelijke bron. Woorden die niet zijn geworteld in een diep gevoel van verwondering zijn ergens altijd arrogant. Alleen ons mensenhart biedt het ware antwoord op het mysterie van het bestaan. Tenzij jouw woorden de parfum van de liefde dragen, behoren ze nog steeds tot de schaduwfrequentie.

De 31e Siddhi overstijgt ieder concept van niveaus en beweging, ja zelfs het belang van het vertoeven in je hart. Je bent al op de juiste plek, en je doet al wat je doet. Ware ootmoed komt voort uit de waarheid dat je niets verkeerd kan doen.

Het Bewustzijn geniet van zijn speeltocht door jouw leven. Wat jij ook gelooft, bereikt of doet, het doet er niet toe, want jij bent een illusie. De mens in wie de 31e Siddhi is ontwaakt, verdeelt de wereld niet eens in slapende en ontwaakte mensenwezens. Voor hen bestaat het concept van verlicht of niet verlicht zijn niet. Omdat dat het bestaan ​​van individuele wezens zou veronderstellen, in plaats van de realiteit van één ononderbroken keten van bewustzijn.”

Meer weten over Gene Key 31? Bestel de audio (Engels)

Het Leven vraagt dat we loslaten: wie het leven leeft  vanuit het vuur van zijn hart zal keer op keer verootmoedigd worden.