“De ultieme openbaring”

Gene Key  33 – de Gave van Mindfulness, van de Schaduw van Vergetelheid naar de Siddhi van Openbaring.

“Ooit bestond er een gouden tijdperk waarin we in een hemelse zekerheid leefden, samengesmolten met de dieren en de schoonheden van de natuur. De eerste vormen, de meest eenvoudige vormen, vóór homo sapiens, en voor de geschiedenis, leefden in de pracht van de eenvoud, en onze harten waren één met de wildernis.

De herinnering aan onze vroegere paradijselijke vorm sluimert in ons DNA. De meesters zullen de herinnering weer doen ontsteken terwijl ze er tijdelijk in het bestaande tijdperk in rustten. Ook openbaringen ontketenen deze cellulaire herinnering. Openbaringen verbinden ons daarom ook met de toekomst. We kunnen ons het verleden niet herinneren zonder ook de toekomst weer te kennen. Want het begin en het einde zijn ineen geweven. Dit is de diepste openbaring van de eeuwigheid.”

Meer weten over Gene Key 33? Bestel de audio (Engels)

We moeten ons karma zuiveren. De meeste uitdagingen in ons leven zijn juist een enorme mogelijkheid. Laten we ons in genade er een buiging naar maken en ons van binnenuit laten zuiveren.