Grootsheid Kracht Dwang Onmachtig Bazig 20 (34, 43) De Ring van Lotsbestemming Sacrale Plexus Asparagine The Beauty of The Beast

Gene Key 34: De schoonheid van het beest

Van de Schaduw van Dwang naar de Gave van Kracht en de Siddhi van Grootsheid

“In een kind kun je de 34e gene key in zijn puurste vorm waarnemen, waar het zich uit als een eindeloze activiteitenstroom zonder enig bewustzijn van grenzen of de wereld om zich heen. Natuurlijk moeten kinderen het belang van grenzen leren, maar meestal wordt het schaduwaspect van de 34e gene key onbewust in je karakter ingeprent als kind. Kinderen met de 34e gene key in hun hologenetische profiel hebben heel veel ruimte en vrijheid nodig én duidelijke grenzen, alhoewel zij de neiging hebben om gaandeweg hun eigen grenzen te vinden. Zulke kinderen kunnen niet vergeleken worden met normale kinderen en moeten de ruimte krijgen om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Zij dragen de vaardigheid in zich om onderscheid te leren maken tussen dwang en kracht, en ze zullen dit op hun eigen manier ontdekken zonder al te grote hulp of conditionering van buitenaf. Zoals we zullen gaan zien bij de hogere frequenties, liggen er enorme voordelen en geschenken verborgen in deze gene key. Wie je ook bent of wat je hologenetische profiel ook zegt, ieder mens heeft de capaciteit om gebruik te maken van dit aspect van zijn DNA en om dit onuitputtelijke reservoir aan innerlijke kracht te ontdekken.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG november 2019

Omarm je Grootsheid

Deze week borduren we voort op het thema van het omarmen van je eigen kracht. We blijven in het sacrale energiecentrum, maar nu met het thema van het volgen van de natuurlijke energieflow van het universum in woord en daad. Je dwingt het leven, de energieflow, niet af maar je laat je sturen door de kracht van de sacrale energie die door deze sleutel stroomt. In het Engels heet de siddhi van deze sleutel ‘Majesty’, en dat heeft niets te maken met jezelf als een vorstelijke majesteit te ervaren, maar alles met het omarmen van je eigen grootsheid. Of, al bestaat het woord niet in het Nederlands, jouw majesteitelijkheid!! En daarmee de majesteitelijkheid, ofwel, de grootsheid van ieder ander menskind dat je op je pad tegenkomt!  Lees of luister verder

KRACHT IS MOEITELOOS