Meededogen Menselijkheid Turbulentie Nerveus Crisisgevoelig 6 (22, 36, 37, 63) De Ring van Goddelijkheid Zonnevlecht Proline Becoming Human

Gene Key 36: Mens worden

Van de Schaduw van Turbulentie naar de Gave van Menselijkheid en de Siddhi van Mededogen

“Mensen die de ware betekenis van het symbool van de gekruisigde Christus niet begrijpen, zien het misschien als een roemloze voorstelling van een god. In de meeste religies worden de profeten of de goden gezien als machtig, mooi of ontzagwekkend, terwijl het beeld van een man die hulpeloos sterft aan een kruis, meer lijkt op een voorstelling van de bewustzijnsstaat van het slachtoffer. Het is echter juist dit aspect van Christus dat hem zo toegankelijk maakt voor zoveel mensen. Het feit dat hij lijdt, maakt hem juist meer menselijk. Deze toegankelijkheid is ook wat de 36e siddhi zo duidelijk onderscheidt van de meeste andere manifestaties van het siddhische bewustzijnsniveau. Dit is een siddhi die de kloof tussen mens en God overbrugt, tussen een slachtoffer zijn en verlicht zijn. Ieder mens voelt zich erdoor aangesproken en deze siddhi vraagt ieder van ons om onszelf één enkele vraag te stellen: “Waarom moet ik lijden?”.

Het antwoord op deze vraag over het lijden ligt hier in de 36e siddhi besloten. (….)  De 36e siddhi (…) spreekt de taal der mensen, omdat ze alleen tot bloei kan komen door een reis van intens lijden. Dit is het pad van de 36e gene key. Dit is de bloei van het lijden zelf, waardoor het ook niet meer begrepen kan worden door het woord lijden. Het is de geur die vrijkomt als de storm is gaan liggen en net als de 36e Gave van Menselijkheid moet deze siddhi verdiend worden.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG maart 2019

Het creatieve gebruik van pijn, crisis en mislukking

Nadat we vorige week bij de 22e sleutel iets mochten leren over de ‘wetenschap van het lijden’, worden we in de komende dagen ondergedompeld in de rauwe energie die verantwoordelijk is voor dit lijden. In een reactie op mijn blog van vorige week kreeg ik de vraag “wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met lijden?” in de leer van de Gene Keys. En de onderliggende vraag van diegene was eigenlijk, “is lijden niet een enorm groot woord voor de tegenslagen die ik in mijn leven heb meegemaakt en is daarmee mijn manier van omgaan met pijn en verdriet hetzelfde als omgaan met lijden?” Het antwoord op die vraag is eigenlijk dat lijden precies dat is wat je er zelf van maakt. Van een boze geïrriteerde achtergrondfrequentie die een drama maakt van een verloren huissleutel tot het verlies van een geliefde echtgenoot aan kanker. Het is alles in het leven waar jij je tegen verzet, waarvan je niet kan accepteren dat het nou eenmaal is zoals het is. Lijden komt voort uit een angstig verzet, terwijl verdriet hand in hand danst met een liefdevolle overgave. Lees of luister verder