“Een Universeel Wondermiddel”

Gene Key 4 – de Gave van Begrip, van de Schaduw van Intolerantie naar de Siddhi van Vergiffenis.

“De komende bewustzijnsshift zal niet alleen een sociale revolutie teweegbrengen, maar het zal ook een einde maken aan een van de grootste zoektochten van de moderne mens – de zoektocht naar kennis. Door het afbreken van de 4e Schaduw maakt kennis plaats voor begrip en verdwijnt een groot deel van datgene wat de moderne wereld aanstuurt. We hoeven niet langer logisch de paradoxen van het bestaan te begrijpen, omdat ons nieuwe bewustzijnscentrum ons een fysiek en energiek begrip van het bestaan zal geven. Dus de rol van het logisch denken zal onze wereld veranderen. Het zal dan niet langer worden misbruikt om onze vooroordelen en angsten te verdedigen en ook niet voor puur persoonlijk voordeel. Op zijn hoogste frequentie is logisch denken een middel om de meest efficiënte samenleving ooit te verwerkelijken. Ware efficiëntie is gebaseerd op een hoger holistisch begrip van levende systemen.

Zodra ons begrip ons toont hoe verbonden we zijn, zullen we voor onszelf zien dat zelfzucht de allermeest inefficiënte frequentie is. De 4e gave vormt het lanceerplatform voor een nog verfijndere frequentie, de siddhi van vergiffenis. Vergiffenis ontstaat uit begrip, maar het wordt geboren zodra iemand een sprong maakt die het begrip nog verder te boven gaat. Vergiffenis is de volgende stap van de sociale revolutie. Met alleen begrip en goede intenties kunnen we nog geen perfecte samenleving verwerkelijken. De geschiedenis heeft aangetoond dat revoluties nooit de wereld veranderen – ze veranderen gewoon de maatschappij, en meestal voor slechts korte tijd”.

Meer weten over Gene Key 4? Bestel de audio (Engels)

Totdat we de Liefde bevatten, begrijpen we niets.