Goddelijke Wil Vastberadenheid Uitputting Inschikkelijk Minachtend 37 (6, 40, 47, 64) De Ring van Alchemie Maag Glysine The Will to Surrender

Gene Key 40: De wil tot overgave

Van de Van de Schaduw Uitputting van naar de Gave van Vastberadenheid en de Siddhi van Goddelijke Wil

“Zoals je merkt zit de Siddhi van Goddelijke Wil boordevol paradoxen. Voor mensen die de siddhische bewustzijnsstaat niet kennen, lijkt Goddelijke Wil zo’n krachtig concept, namelijk dat alles een reden heeft en uiteindelijk in handen van een hogere macht ligt. Voor wie helemaal opgaat in deze 40e siddhi, is de volgende paradox prachtig, dat God jou alleen kan bezoeken als je er zelf niet bent. En als deze ervaring je ten deel valt, dan wordt de paradox onthuld in al zijn glorie; ieder mens is een punt van Goddelijke Wil en toch bestaat er niets buiten de mensheid om. Je bent dus helemaal vrij om te doen wat je maar wilt in het leven en tegelijkertijd heb je niets van wat je doet werkelijk in de hand.

In deze siddhi ligt het grote mysterie van de vrije wil verborgen en de staat die mystici ‘keuzeloos gewaarzijn’ noemen. Geen van beide concepten heeft nog enige betekenis op het siddhische niveau omdat er in deze bewustzijnsstaat geen ‘iemand’ meer is die al dan niet keuzes kan maken. Dit is het spel van de 40e siddhi en dit zijn de verschrikkingen waarmee de 40e schaduw worstelt. De 40e siddhi is verantwoordelijk voor wat meestal de ‘negatieve benadering’ tot verlichting wordt genoemd, terwijl haar tegenspeler, de 37e Siddhi van Tederheid, het pad vertegenwoordigt van de ware zoeker naar God. Beide paden kronkelen diep door het menselijke genetische script en beide paden zullen uiteindelijk moeten worden overstegen en achtergelaten om de ware staat van bewustwording tot bloei te laten komen.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG augustus 2019

Uw wil geschiedde toch wel

In de leer van psychosynthese wordt de mens gedreven door twee oerkrachten, liefde en wil. Assagioli, de vader van psychosynthese, beschrijft de aard van de wil als een ‘sturend mechanisme van het menselijk handelen’. In de taal van de Gene Keys zouden we zeggen dat de wil de evolutionaire kracht is die ons voortdrijft, en liefde de ‘involutionaire’ kracht die ons aanmoedigt. Met de 40e sleutel in mijn evolutiesfeer is het dan misschien ook geen wonder dat ik mij zo thuis voelde in de psychosynthese leer, waar de wil een centrale plek inneemt. Lees of luister verder