“Het wonder van onzekerheid”

Gene Key  48 – de Gave van Vernuft, van de Schaduw van Ontoereikendheid naar de Siddhi van Wijsheid.

“Diep in de vorm, in de atomaire structuur van het leven, ligt een bron van onaangeroerde energie. De 48e gave weet deze bron aan te roeren en in iedere levenssfeer toe te passen. Altijd al zijn er mensen geweest die dingen zien en weten, maar niet weten hoe ze het weten. Dat is de aard van het niet-weten. En ze mogen deze gave in het voordeel van zichzelf en anderen gebruiken.

Het is een gevoelde gave, een intuïtieve gave, een magische gave. Hoe meer je het deelt met anderen hoe meer het groeit. Maar als je het alleen voor eigen voordeel gebruikt dan zal het uiteindelijk opdrogen.”

Meer weten over Gene Key 48? Bestel de audio (Engels)

Wijsheid straalt voort uit alles.