Wedergeboorte Revolutie Reactie Inert Afwijzend 4 (49, 55) De Ring van de Wervelwind Zonnevlecht Histidine Changing the World From the Inside

Gene Key 49: Van binnenuit de wereld veranderen

Van de Schaduw van Reactie naar de Gave van Revolutie en de Siddhi van Wedergeboorte

“Mensen met de 49e gene key in hun hologenetische profiel hebben een diep begrip van de manier waarop we de beschaving begrenzen door ons emotionele onvermogen om ons boven onze tribale credo’s te verheffen. Het is hun rol om deze oude perspectieven af te breken die voortkomen uit angst en territoriumdrift. Terwijl deze gave de oude methodes uit de weg probeert te ruimen, weet zij echter ook dat bepaalde aspecten van het verleden bewaard moeten blijven. Zij draagt er zelfs zorg voor dat zij zich kunnen voltrekken. De 49e gave is een kracht die nu al het bewustzijn van veel mensen wereldwijd begint binnen te dringen. Je kunt makkelijk het verschil zien tussen de reactionairen en de ware revolutionairen. De reactionairen baseren hun hervormingen op woede en angst, terwijl de middelaars van de 49e gave niet meer het slachtoffer zijn van hun voormalige emotionele vooroordelen. Ze lokken geen tegenreactie uit, maar proberen conflicten op te lossen terwijl ze tegelijkertijd hun radicale veranderingen en ideeën doorvoeren die gebaseerd zijn op een grootse toekomstvisie. De aard van de gavefrequentie staat boven iedere angst en is verankerd in een diepe welwillendheid naar alle schepselen.”

(Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG februari 2019

Over orgasmes en golfslagbaden

Hoe leg je als gedefinieerd emotioneel wezen uit, hoe het voelt om ineens te merken dat er een heftige emotionele golf in je getriggerd wordt? Dat het voelt als een heftige braakneiging, een haast lichamelijke reflexbeweging, waar je totaal in wordt meegesleept. Of, als de braakreflex-vergelijking je tegenstaat, het moment vlak vóór een orgasme. Je kan niet meer terug, je stort in een verrukkelijke afgrond, en bent jezelf even helemaal kwijt. De ander trouwens ook. En als gedefinieerd emotioneel wezen zelf, kan ik opbiechten dat er ook werkelijk een soort orgastisch genot ligt in het ongebreideld uitstorten van je opwellende emotionele golf.  Lees of luister verder