“De evolutie voorbij”

Gene Key 53 – de Gave van Groei, van de Schaduw van Onvolwassenheid naar de Siddhi van Superovervloed.

“In wetenschappelijke termen volgt de evolutie de complexiteitstheorie. Hoe meer levende systemen zijn geëvolueerd, hoe complexer ze worden. Het is inderdaad waar dat de integratie van meer en meer elementen in een systeem lijkt te leiden tot een toegenomen complexiteit. Alleen omdat het verstand het als complex beleefd hoeft het echter niet minder efficiënt te zijn.

Evolutie vraagt het systeem in feite om meer efficiëntie en berust altijd op eenvoud, niet complexiteit. De synthese lijkt complexer wanneer je vastzit op een lager frequentieniveau en het slechts vanuit een intellectueel perspectief wil doorgronden. De Gave van Groei vergt dat mensen hun persoonlijke opvattingen, opinies, en behoefte aan inzicht overstijgen.

Het expansieproces van je eigen leven vergt een ongelofelijk vertrouwen. Het verstand ziet de dingen alleen maar complexer worden terwijl jij je in feite juist naar een alsmaar groeiende synthese beweegt. Op bepaalde momenten in dit expansie- en groeiproces zal jouw bewustzijn zelfs sprongen nemen waarbij je ineens de natuur van de synthese doorgrond. Tot je deze sprongen beleeft zal je niet anders kunnen doen dan vasthoudend te zijn en op het proces vertrouwen.”

Meer weten over Gene Key 53? Bestel de audio (Engels)

Er is zoveel, intens lijden in de wereld. Dit is een bewezen waarheid.  De vraag is hoe we zelf omgaan met dit lijden en hoe we ons er tot verhouden.