Gene Key 7 – de Gave van Begeleiding, van de Schaduw van Verdeeldheid naar de Siddhi van Deugdzaamheid.

“Facilitators, zoals de naam al doet vermoeden, vereenvoudigen en versoepelen iedere communicatie en implementatie. Mensen met de 7e gave staan niet voor de groep, maar begeleiden vooral de energie van de groep zelf. Ze creëren de omstandigheden waarbij er zich vanzelf een organische teamharmonie kan ontwikkelen, met minimale bemoeienis.

Ze vinden het prima om zelf rustig achter de schermen het proces aan te sturen, zodat iedereen de kans krijgt om met hun eigen unieke gaven in de schijnwerpers te staan. In die zin is de 7e gene key een archetype van de kracht achter de troon. Dit is de ware betekenis van het begeleiden van anderen, om te vertrouwen op het levensproces, in plaats van zaken te forceren door controle uit te oefenen. Dit vermogen om je over te geven aan het leven zelf, is de basis van waar leiderschap.

In de Tao Te Ching spreekt de wijze Lao Tzu over ware deugd, omdat het de maatschappij beïnvloedt via de hoogontwikkelde mens man. Hoewel de taal archaïsch is, is de boodschap helder: het geheim van deugd ligt in een volledige overgave aan de natuur. Het is zelfs zo dat het woord Te in de titel van dit diepzinnige werk meestal wordt vertaald als deugd. Hier komt ook de prachtige en vaak geciteerde uitspraak vandaan: “Deugd is haar eigen beloning.” Daarin ligt het andere grote geheim van de deugd. Zij zoekt geen erkenning en dringt haar dienstbaarheid niet op. Deugd is gewoon de onbelemmerde uitdrukking van de natuur door mannen en vrouwen die vanuit hun hoogste bewustzijn leven.”

Meer weten over Gene Key 7? Bestel de audio (Engels)

Ware begeleiding en steun komt vanzelf als we samen ergens over reflecteren, een pauze nemen en van elkaars nabijheid genieten. En als we zo relaxed in elkaars gezelschap kunnen zijn dan sluipt het onzichtbare binnen.