9 Onoverwinnelijkheid Vastbeslotenheid Inertie Tegenzin Afgeleid 16 (5, 9, 11,26) De Ring van Licht Sacrale Plexus Threonine

Gene Key 9: De kracht van het oneindig kleine

Van de Schaduw van Inertie naar de Gave van Vastbeslotenheid en de Siddhi van Onoverwinnelijkheid

“Het merkwaardige aan de Gave van Vastbeslotenheid is dat, hoe meer vastbesloten je bent, hoe minder energie en wilskracht je nodig hebt. Dit druist in tegen de heersende kijk op het woord vastbeslotenheid, dat meestal gezien wordt als een groot gevecht of worsteling. Het geheim van vastbeslotenheid ligt in het momentum. Al die kleine daden vanuit het hart bouwen langzamerhand een innerlijk momentum op dat uiteindelijk niet meer te stoppen is. De kracht van het hele universum schaart zich achter zo iemand. De grote krachtsinspanning ligt dus alleen aan het begin, want de eerste paar stappen uit de schaduwfrequentie vereisen een enorme wilskracht en moed. Zo onthult de 9e gave een van de grote geheimen van de gavefrequentie: hoe meer je de weg van je hart volgt, hoe makkelijker het wordt. Niet langer word jij door het leven getemd. Jij bepaalt nu je eigen richting en bestemming door de kleinste en de meest onbeduidende daden in het leven te ‘temmen’.” (Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

BLOG November 2019

Stapje voor stapje

Waar denk jij aan bij het woord inertie, de schaduwfrequentie van de 9e sleutel die deze week door de zon wordt belicht? Zowel het Engelse als het Nederlandse woordenboek spreekt over een energie die de neiging heeft om niets te doen, om onveranderlijk te zijn. Natuurkundig gezien is dit het verschijnsel dat een voorwerp in zijn bewegingstoestand wil volharden, en zich in dezelfde richting en met dezelfde snelheid voortbewegen. Richard kiest zijn keynotes heel nauwkeurig, en vaak met een knipoog naar de wetenschap, zoals hier. Als vertaler is het soms een uitdaging om dit te respecteren en niet voor een gewoon Nederlands woord te kiezen, zoals misschien lamlendigheid of lethargie. Maar daarmee gaan we juist aan de essentie van de 9e sleutel voorbij, want de 9e schaduw is niet iets wat je denkt, of wat je voelt, maar als sacrale sleutel gaat het over hoe je omgaat met je levensenergie. Dus wat je doet!   Lees of luister verder

De kracht van de eerste stap is niet te berekenen