Het ‘onweetbare’ weten van het Zelf

Van de Schaduw van Psychose, naar de Gave van Inspiratie en de Siddhi van Heiligheid

Het ‘onweetbare’ weten van het Zelf

De ene laatste sleutel in de aftelling naar een nieuwe rit op het astrologische rad van avontuur, heeft het potentieel om ons tot waanzin te drijven. De 61e schaduw piekert zich namelijk suf. Het is een hele hoofdige sleutel die onophoudelijk bezig is met de vraag waarom? Zoals mijn zoon die zich over alles kon verwonderen als klein manneke: ‘als God alles heeft gemaakt, waarom dan stomme stoplichten, of ‘kan een vogel naar de maan vliegen en waarom niet? Op die leeftijd werd hij van al die vragen juist niet gek want het waren de handvaten en de voetsteunen waarmee hij zich het leven meester kon maken. Ik werd er daarentegen wel eens wat suf van en kreeg daarmee een heerlijke uitdaging om met mijn ongedefinieerde kroonchakra de verleiding te weerstaan op altijd maar met antwoorden te komen. Ik leerde soms eerlijk te kunnen zeggen, ‘wat een goeie vraag, ik weet het niet, misschien kunnen we het opzoeken, of niet’.

Ergens op de reis van kind-zijn naar volwassen-zijn, beginnen we in de illusie van de 61e schaduw te geloven dat er ergens een antwoord is op het existentiële raadsel van menszijn. Want als deze 61e schaduw eenmaal de illusies van maya heeft doorgeprikt dan nog gaat zij op zoek naar de ultieme waarheid van het allerhoogste. En spirituele waanzin en dogma is helaas vaak nog veel destructiever dan het rationele wetenschappelijke! De allerbeste wetenschappers en spirituele leiders leren ons dat alles wat we ‘zeker weten’ niets anders is dan een soort polaroid foto van dit moment. Een foto die weer vervaagd en door komende generaties met een mengeling van respect en spot bekeken zal worden. Dachten ze toen in 2020 echt dat … vul zelf maar in. De wereld waarin we leven is maar tot op zekere hoogte meetbaar en kenbaar. En als we eraan toe zijn, dan download God, de evolutie, de synarchie, onze eigen intrinsieke wijsheid, een nieuw datapakketje via de 61e sleutel waar we mee aan de slag kunnen gaan. Maar dat kan alleen als we niet bang zijn voor de wilde ontembare vrouwelijke yin energie van deze sleutel.

Valse profeten zijn we zelf

Vaak maakt de 61e schaduw ons heel kwetsbaar voor de verwarrende gekte die volgt als we aan de lippen van de uiteenlopende ‘weters’ van het ‘onweetbare’ hangen. Ra uru Hu noch Richard Rudd beloven je een antwoord op de ‘waarom vraag’, en toch hoef je maar even in de vele HD en gene keys groepen op Facebook te vertoeven om HDers en gene-keyers tegen te komen die de subtiele wijsheid van beide systemen tot een dogma verheffen. ‘Jij bent een dit en daarom dat. En zelfs met de beste intenties kan ook mijn enthousiasme me soms tot meer deterministische uitspraken verleiden dan de bedoeling is. Iets waar die waarom vragende zoon met humor maar ook een kleine kern van verwijt deze kerst op reageerde: ‘niemand hoeft me te vertellen wie of wat ik ben, daar kom ik zelf wel achter.’

De zoektocht van de 61e schaduw is zo verleidelijk. We zijn deze afgelopen dagen doodgegooid op Facebook met analyses van de bijzondere planeet conjuncties die morgen, 12 januari plaatsvinden en de volle maan eclips van gisteren. Ik heb inmiddels ook de email van mijn team bij astro.com ontvangen of ik voor 2020 weer een jaarhoroscoop wil. En ja, dat wil ik zeker, en ja, ik lees al die andere interessante en minder interessante blogs ook, maar ergens ben ik het roerend eens met mijn wijze 6e lijn zoon. Niemand anders dan ik zelf, en vooral Zelf kan voor mij, op dit moment in mijn incarnatie, uitmaken wat het volgende brokje onweetbare waarheid is die mij een stapje verder op mijn pad zal brengen.

Ben je voor me dan ben je tegen me

Als je kijkt naar het I Ching hexagram dan zie je twee yin lijntjes die ingebed liggen in vier mannelijke yang lijntjes. De tweelingsleutel, de 62e sleutel is precies het tegenovergestelde, een yang sandwich met vier yin lijnen. Wat betekent dat in de praktijk? Dat deze tweelingsleutels elkaar heel goed kunnen aanvullen, maar meestal polariseren. En heb je de een wel gedefinieerd maar de ander niet, dan nog zal je altijd voor de uitdaging staan om hoofd en hart met elkaar te verenigen. Intellect, de schaduw van de 62e sleutel kan zo angstig zijn voor de mogelijk destabiliserende, chaotische downloads van de 61e sleutel, dat ze jouw hele psychologische systeem voor de zekerheid maar in een soort intellectuele dogmatische zekerheid hult. En dat terwijl juist de 62e Gave van Precisie, een soort logisch maar alles accepterend filter, de inspiraties van de 61e gave heel goed kan kanaliseren en vormgeven.

En daarom mogen we deze week dus echt op ons hoede zijn voor de onbedwingbare lust van de 61e schaduw om zichzelf, er daarmee ons hele systeem, gek te maken met het volgen van allemaal stukjes wijsheid die misschien niets of weinig met je eigen proces op dit moment in je leven te maken hebben. Ga weer naar binnen. Richt je blik niet op je facebook timeline, (en ja, lekker hypocriet, want ook ik post daar mijn wijsheden), en breng de ‘waarom vraag’ vanuit je hoofd naar je hart waar hij veel meer ruimte krijgt om te ademen.

Eeuwenlang hebben zowel religies als wetenschappers beloofd dat ze ons van de existentiële denkdruk van de 64e, 61e en 62e sleutels kunnen afhelpen. Maar alleen als je de blik naar binnen keert kan je werkelijk de druk van de 61e sleutel transformeren naar Inspiratie.

Vertrouw op je eigen waarheid

Als therapeut heb ik het vaak over het recht op je ‘eigen’ waarheid. Opgroeien is een subjectieve bezigheid. Voor ouders met tien kinderen bestaan tien verschillende versies van ‘ouder zijn’ en allemaal zijn ze even waar. En gelukkig kunnen we vanuit Human Design een heel eind komen om daar iets van een logische verklaring voor te geven. Maar daarmee ben je nog steeds niet verder dan je hoofd gekomen. Die kennis moet tot in je hart doordringen om je ook werkelijk met de eventuele groeipijnen van je jeugd te verbinden. Dat is de enige manier om ze te helen en te transformeren. Zodat je niet meer bang en afgeschermd in een hoekje duikt voor alles wat met mentale downloads te maken heeft, noch in iedere zwevende of dogmatische kermisattractie duikt, maar gewoon pal kan staan voor jouw individuele waarheid, jouw eigen inspiratie, op dit moment, in deze incarnatie. Nu.

En dan komt natuurlijk de grote paradoxale grap van de 61e sleutel. Want als we op de allerhoogste frequenties iedere behoefte aan ‘de waarheid’ loslaten, dan worden we ontvankelijk voor de diepste inspiratie vanuit een ongrijpbaar ‘weten’ dat de ultieme waarheid is, zonder enige logische basis. Dan komen we vanzelf in de waarheidsstroom die wij evolutie noemen en zijn we de waarheid zelve. Richard merkt gekscherend op, dat als we de waarom vraag zouden kunnen beantwoorden dat de evolutie dan ook in een klap zou ophouden.

Flexibiliteit van de 61e Gave

De 61e Gave van Inspiratie houdt niet angstvallig vast aan haar bakens, maar laat deze telkens weer verzetten, totdat je samensmelt met de waarheid en de vraag niet meer relevant is. De 61e waarom vraag is de sleutel tot een mystieke en rijke bron van inspiratie die je steeds verder op je pad van ontwaken voert en je steeds meer in staat stelt de illusies van maya te zien. Mijn zoon leerde vanzelf het verschil tussen wat god schept en de mensen bouwen, zij het overeenkomstig of in strijd met een soort plan. En dan nog, zelfs in strijd met het plan is het een deel van het plan, zou de 28e sleutel zeggen!!!

De ware aard van de mind is niet dat hij zichzelf overlaadt met antwoorden, opinies, gedachten, en hypotheses maar dat hij leeg is, heilig, als een grot met oneindige ruimte waarin het fluisteren van de stemmen van het allerhoogste bewustzijn kan weerklinken. Of in de woorden van Richard, “de levende en perfecte geometrie van de waarheid die alle subtiele lagen opnieuw in balans brengt, zodat de mind weer in evenwicht is”. Een mooie evenwichtige, lege mind die ons op de volgende rit op het incarnatiewiel kan dienen.

De vraag is misschien wel, waarom is het universum, waarom ben ik, waarom is God, waarom is God niet, waarom zijn de bomen groen, waarom luisteren mensen niet, waarom is er lijden in de wereld, maar het antwoord is een diepe ontvankelijke mentale stilte. Het I Ching hexagram biedt ons een beeld van de wind die over het water strijkt. Het is een onzichtbare kracht waarvan je het effect eigenlijk alleen kan zien door de golfjes op het water. Het is het beeld van iets wat het onzichtbare zichtbaar maakt.

Dus laten deze dagen onze mind stillen, zodat ons hart weer als een stil meer in verbinding staat met de diepste heiligheid van het leven zelf. Dat onze stille en ontvankelijke mind met die diepste heiligheid weer golfjes in ons hart kan slaan.

Heb een inspirerende week,

Liefs, Lysanne

© Lysanne Sizoo 11-01-2020

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 61e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *