Van de Schaduw van Verlangen, naar de Gave van Lichtheid, en de Siddhi van Vervoering

Koester je brandende verlangen

Deze week mogen we allemaal gaan stoeien met onze verlangens. Wie, wat of waar verlang jij naar? Een nieuwe partner, de hypotheek afbetalen, verlost te worden van je lijden, of misschien zelfs wel een beetje verlichting? En laten we meteen de verwarring over de schaduwnaam van deze sleutel wegnemen. Verlangen is niet verkeerd. Het hoort bij je. We zijn gemaakt om brandend van verlangen de wereld te overstelpen met al onze ervaringen en gaven.

In zijn beschrijving van deze sleutel in het grote Gene Keys boek, brengt Richard Rudd ons terug naar de evolutionaire essentie van het verlangen. Hij beschrijft verlangen als een gezonde evolutionaire druk die de mensen aanstuurt om voluit te leven, en om het leven zo intens mogelijk te beleven. In de reis van de schaduw- naar de gave-frequentie, ontdekken we uiteindelijk dat deze evolutionaire ‘verlangens honger’ onstilbaar is. We merken dat het altijd weer opduikt, ondanks het binnenhalen van de innig verlangde partner, spirituele leer, of elektrische fiets. Zodat we gefrustreerd en zelfs gedesillusioneerd eindelijk begrijpen dat deze verlangende honger niets anders is dan de evolutionaire brandstof van het levensspel.

Kinderen die vragen worden overgeslagen
In de joods-christelijke traditie die nog steeds de morele wetten van onze samenleving beïnvloed, leerden we al vroeg dat het niet netjes is om open en bloot je verlangens uit te spreken. En vooral seksuele verlangens werden in het verdomhoekje gezet. Aan de oppervlakte lijkt het alsof we al die taboes al lang hebben doorbroken. Of heerst er misschien toch een dubbele moraal rond het koesteren van onze verlangens? Aan de ene kant worden de jongere generaties aangemoedigd om hun dromen te vervullen, carrière te maken, afwisselende relaties te hebben, zelfs binnen één relatie, of beroemd te worden door mee te doen aan De Voice. En tegelijkertijd is een van de meest prikkelende vragen in een therapiegesprek nog steeds, ‘maar wat wil jij, waar verlangt jouw hart naar?’

En deze dubbele moraal zien we dan ook terug in de twee uitersten van de schaduwfrequentie van deze sleutel. Sommige mensen proberen hun verlangende honger te onderdrukken, wat vooral voor iemand met deze 30e sleutel dominant in zijn profiel heel destructief is. Want samen met je verlangen, verdring je ook je natuurlijke evolutionaire levensenergie. Zonder brandend verlangen dooft ons innerlijke vuur en tillen we zwaar aan het leven. Het andere extreem uit haar woede over de restrictieve moralistische geest en leeft zich helemaal uit, lichtzinnig en losbandig, zonder enig liefdevol onderscheidingsvermogen. En ook zij komt terecht in een vicieuze zelfdestructieve cirkel.

Conclusie, verlangen is dus wél verkeerd?

Nee, want de grote grap van deze 30e sleutel is dat hoe meer we ermee in de knel raken, hoe beter we bezig zijn, en hoe sneller we begrijpen dat deze innerlijke desillusie precies de bedoeling is van deze evolutionaire druk.

Branden van verlangen
Dit is werkelijk de sleutel van het vurige, brandende verlangen. Het I Tjing hexagram dat ten grondslag ligt aan deze sleutel is tweemaal het trigram ‘vuur’, en het heet dan ook het zich-hechtende vuur. Wij hechten ons aan onze verlangens, we hechten aan het belang om onze dromen in vervulling te zien gaan. We kunnen echter ook verlangen met de lichtheid van de 30e gave, onthecht en zonder verwachtingen. Want de naam van dit hexagram wordt ook wel eens vertaald met de woorden helderheid, lichtheid en uitstraling. De lichtheid die jij uitstraalt als je eenmaal doorhebt dat het allemaal één groot spel is.

In Human Design maakt deze 30e sleutel een kanaaltje met de 41e sleutel, wiens invloed we een paar weken geleden voelde. Dit is de startcodon voor nieuwe processen en nieuwe cyclussen, de energie die vanuit de wortelchakra de evolutionaire groeidruk richting zonnevlecht pompt, de thuisbasis van deze 30e sleutel. Ah, die zonnevlecht, dat gemotoriseerde golfslagbad waarin we ooit, in de toekomst, ons nieuwe brein zullen ontdekken. We blijven daarom nog een paar dagen doorhaspelen in de energie van de enorme passie en emotionele golven van dit nieuwe bewustzijncentrum. Zoals Ra, de vader van Human Design het zo mooi beschrijft, de hongerende energie van deze 30e sleutel stuurt ons dus telkens weer de wereld in om het leven te beleven, gedreven op de emotionele golven van ons verlangen, om zo als mensheid steeds weer te blijven groeien en nieuwe dingen te ontdekken.

De grote grap van het universum
Je kan je afvragen hoe in vredesnaam het verlangen naar het winnen van de Voice of een nieuwe fiets, ook maar iets te maken heeft met de bewustzijnsgroei en de evolutionaire ontdekkingsreis van de mensheid. Wij spirituele mensen weten toch beter? Hah! Spiritueel verlangen kan net zo obsessief en destructief zijn. Verlangen is de brandstof, niet de auto zelf! Zoals Spirit uitlegt aan Aviva in de mystieke liederen cyclus, ‘het is de reis, niet de bestemming’. Het is een reis die blijmoedig gemaakt kan worden met het inzicht dat we nooit vervuld zullen raken!

Het slimme kleine zelf, of ego, heeft het snel door, en denkt misschien wel, “oké, spullen maken mij niet blijvend gelukkig, relaties maken me niet blijvend gelukkig, misschien dan wel de verlichting?” Maar het antwoord daarop dat natuurlijk zelfs verlichting je geen voldoening zal geven omdat je er dan, als kleine zelf, als verzameling ego-deeltjes, niet eens meer bent om het te beleven. En tot dat moment zijn we dus niets anders dan geïncarneerde, machteloze evolutionaire atoomdeeltjes in een veel groter kosmisch geheel. We kunnen niet anders dan te luisteren naar ons verlangen, en tegelijkertijd brengt het ons niet wat we zoeken. Want zelfs op de frequentie van de Gave van Lichtheid blijft verlangen ons sturen om steeds dieper in contact te komen met onze ware essentie.

Alleen door het proces van desillusie kunnen we ons verlangen transmuteren naar de frequentie van de gave. Niet omdat deze beter is, moreler of spiritueler, maar gewoon omdat het de volgende evolutionaire stap is!

De ‘dragelijke’ lichtheid van het bestaan
Hoe we er ook naar zouden verlangen om ons verlangen ooit te ontstijgen, het zal ons nooit lukken. En de Gave van Lichtheid verliest zich niet in deze paradox. In plaats van met je rationele of verlangende kop steeds maar weer tegen die onstilbare muur te blijven knallen, geef je je er totaal aan over. En met een hartelijke lach schik je je in de evolutionaire humor van een schepping die ons verlangen gebruikt om ons steeds weer naar buiten te lokken. Deze 30e sleutel is als een existentiële wortel die altijd net buiten ons bereik zal blijven.

En deze humor komt vanzelf op de gave frequentie, waar we de overlevingsangst van de schaduw hebben omringt met ons onwrikbare vertrouwen op het leven. En het is niet een cynische, rancuneuze humor, die eigenlijk nog steeds boos is over deze enorme kosmische grap, maar het is een humor gedreven door een luchthartige zelfspot. Met dit soort onthechte humor kan je vanaf een afstandje kijken naar al je verlangens, en er soms voor kiezen om je er volledig aan over te geven, wetend dat het geen blijvende voldoening zal geven. Zoals we soms toevoegen aan de dis-identificatie oefening uit de psychosynthese, ‘ik heb verlangens, maar ik ben niet mijn verlangens, ik ben meer dan mijn verlangens.”

De komende dagen mogen we dus met lichtheid en humor gaan stoeien met onze verlangens. We omarmen het inzicht dat we werkelijk niets anders zijn dan een pion in het schaakspel van het universum. Een liefdevolle kosmos, god, godin, evolutie, welk woord ook past voor jou. Het is niet het doel maar de reis. Dus laten we genieten van de reis, zelfs als het zeer doet, en ons er niet meer tegen verzetten, of erger nog, denken het spel kunnen winnen. De energie van de 30e sleutel is collectief. Met andere woorden, in dit verlangende schaakspel van het universum zullen we uiteindelijk allemaal de winnaar zijn, omdat we allemaal deel uitmaken van één groot overkoepelend éénzijn.

Het brandende vuur van verlangen blijft onverzadigbaar totdat je de hoogste frequentie bereikt, waar jouw brandende verlangen samensmelt met het allerhoogste licht. Als het pure brandende verlangen langzamerhand alle schaduwen van het kleine zelf heeft uitgedaagd en opgebrand, dan blijft alleen nog de verrukkelijke vervoering over, de hoogste spirituele essentie van deze sleutel.

Geef je verlangen de komende dagen dus ruim baan, in de wetenschap dat het je ongeveer de voldoening zal geven van een chocoladereep. En chocoladerepen zijn lekker!! Doe het, omdat dit nou eenmaal je evolutionaire taak is als mens. Om als incarnatievoertuig van het bewustzijn alle aspecten van het menszijn te onderzoeken, zowel het materiële als het spirituele.

Gewapend met de lichtheid van deze sleutel kan je nooit de fout ingaan.

Geniet van een blijmoedige week vol verlangens!

13-2-2019 – ©Lysanne Sizoo

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 30e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je Human Design  profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

In onze facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere gene keys reizigers en je eigen bijdrage leveren aan het verrijken van deze kennis.