Lekker in de put zitten!

Van de Schaduw van Ontoereikendheid, naar de Gave van Vindingrijkheid en de Siddhi van Wijsheid.

Liever luisteren?

Lekker in de put zitten!

De komende weken komen één voor één de sleutels uit het miltcentrum aan bod. We begonnen zes dagen geleden met de 18e sleutel met zijn angst voor imperfect gezag. De 48e sleutel, die deze dagen door de zon wordt belicht, is bang dat hij niet alles in huis heeft om zijn levensuitdagingen te overleven. De overige angsten van het miltcentrum hebben te maken met de angst dat het leven zinloos is, de angst om te falen, de angst dat niemand verantwoordelijk is, de angst voor het onbekende van morgen en de angst dat we niet leren van het verleden. Als je de afgelopen dagen dus een groeiend gevoel van onrust en spanning bent gaan voelen, terwijl je leven er eigenlijk niet zo heel anders uitziet dan twee weken geleden, dan is het waarschijnlijk deze primaire overlevingsangst van de milt die je nu sterker voelt dan anders.

En hoe ongemakkelijk ook, angsten zijn niets anders dan gezonde wegwijzers die je mentaal kan toetsen. Niet mentaal wegpoetsen, maar wel ‘aanhoren’ en met jezelf over in gesprek gaan. Als je niet luistert naar je angst dan wordt je systeem alleen nog maar banger!! Denk aan een klein manneke dat ’s nachts zijn bed uitkomt omdat hij denkt dat het huis in brand staat. Door hem weg te sturen en te roepen dat hij niet zo stom moet zijn, maak je zijn angst alleen nog maar groter. Dus een eerste stapje op weg naar een gezonde relatie met angst, waar wij deze komende miltcentrum weken op mogen gaan oefenen, is om ernaar te luisteren zonder er meteen op te reageren. Tenzij je huis werkelijk in brand staat!

Door gebruik te maken van de evaluerende capaciteit van je verstand, kan je toetsen of de angst gerechtvaardigd is of niet. En dat is een eerste stap voor iemand die het luisteren naar zijn of haar miltenergie is verleerd. Zeker als deze instinctieve informatie tot jouw innerlijke autoriteit behoort, zoals het in het HD systeem wordt beschreven. Wie eenmaal heeft geleerd om doof te zijn voor zijn angsten, moet, in mijn ervaring, soms eerst het hogere verstand erbij betrekken, voordat hij werkelijk weer blind kan gaan vertrouwen op de ‘hier en nu’ kwaliteit van een gedefinieerde milt, en al zijn sleutels. De volgende stap is om dan weer deze instinctieve intelligentie te omarmen, zonder nadenken, en van moment tot moment, weten wat je moet doen. Erop vertrouwen dat de juiste raad komt als je het ’t meeste nodig hebt. Dus dat je op je vindingrijkheid kan vertrouwen.

De schaduw is bang om tekort te schieten

Maar de laagfrequentie angst van de 48e sleutel geeft ons het gevoel dat onze interne en externe hulpbronnen ontoereikend zijn om in dit leven te overleven. Waarbij we ergens dus ook vasthouden aan het idee dat het leven überhaupt te overleven is. Maar daarover straks meer. Deze angst voedt op haar beurt dan ook de laagfrequentie oplossing van de tegenspeler, de 21e Schaduw van Controle. Zolang je alles in je omgeving maar kan beheersen, is de gedachte, kan je niet door het leven omver geblazen worden. Dit heeft geleid tot allerlei systemen, van religies tot wetenschappelijke bolwerken van zekerheid. Maar dit is niet alleen een illusie, het legt de focus buiten jezelf, waarmee je ook de oplossing voor je angst weggeeft. Het is als het bange jongetje dat we wegsturen. Maar als je hem aan de hand meeneemt en hem helpt zijn angst onder ogen te zien door in alle hoeken en gaten te kijken of er werkelijk brand is, dan volgt er een andere focus. En dat is belangrijk. Want de gaven van vindingrijkheid en (innerlijk) gezag liggen diep verborgen in je ziel, net als alle andere gaven.

De repressieve aard van de 48e schaduw steekt echter haar kop in het zand en doet met haar angst voor ontoereikendheid wat het systeem haar gebiedt, terwijl de reactieve aard gewetenloos zijn gevoel van ontoereikendheid verdoofd door de angsten van anderen te manipuleren en zich verder achter een systeem verbergt.

Kennis is macht – niet!

Francis Bacon vertelde ons dat kennis gelijk is aan macht. Deze woorden sprak hij aan het begin van de wetenschappelijke revolutie die uitmondde in de renaissance en later de verlichting. Het was het eind van het instinct en het begin van de overheersing van het verstand. Maar we weten inmiddels dat het verstand ons niet altijd dient. Op het schaduwniveau wordt het verstand niet als wijze spiegel gebruikt, maar als manier om onszelf of anderen te controleren, en illusionaire veilige gewoonten te ontwikkelen die uiteindelijk kunnen uitmonden in tien keer je handen wassen voor je de deur uitgaat. Een op hol geslagen angst die zichzelf niet kan omarmen. En ook het vergaren van kennis en materiele middelen behoort tot een van de ‘ik ben veilig’ illusies van deze 48e schaduw.

Maar genoeg is nooit genoeg. De angst blijft altijd bestaan. Het is zelfs zo dat de meeste mensen zich alleen maar kwetsbaarder voelen, hoe meer materiele veiligheid ze verwerven, en zich steeds dommer voelen, hoe meer ze weten! Ergens houdt het op. En dat is de wijze les van de 48e sleutel. Dat betekent niet dat kennis niet een prachtige manier kan zijn om je te helpen en te inspireren op jouw eigen bewustzijnsreis. Maar ‘houdt het met lichte handen vast’, zoals een van mijn mentoren altijd zei. En dat geldt ook voor HD en voor de Gene Keys. Al ken je het hele boek van kaft tot kaft, tenzij je het gebruikt om diep in jezelf te kijken, heeft het geen enkele waarde. Het verstand is de spiegel waarmee je liefdevol en ongecensureerd naar jezelf leert kijken. Om je angsten, gevoelens en gedachten met een flink stuk onthechtheid de revue te laten passeren zonder je ermee te identificeren. Maar dat is moeilijke taak, en meestal krijgen we dat van huis uit niet mee.

Waar de 18e sleutel onze puberjaren beïnvloedde, heeft de 48e sleutel te maken met de tweede zevenjaarcyclus, vanaf ons zevende tot veertiende levensjaar. In het hologenetische profiel van de gene keys is dit de sfeer van ons EQ. Op het schaduwniveau overheerst de paranoia dat anderen iets weten wat jij niet weet, waardoor ze je kunnen controleren. Geen gekke gedachte overigens, want we worden op deze leeftijd dan ook direct geconditioneerd door de emotionele patronen van onze ouders. Dat betekent dat de manier waarop zij in het leven stonden, ontoereikend of vindingrijk, bepaalde met welke frequentie jij werd ingeprent. Kreeg je, ‘ik kan het leven niet aan’ met de paplepel ingegoten, of ‘wat er ook gebeurt, ik weet dat ik altijd de hulpmiddelen zal vinden om te overleven’. Letterlijk, maar in deze tijd van heftige emoties, ook in overdrachtelijke zin.

Putten uit de leegte

Want wat het leven je brengt is een schijnbaar onuitputtelijke en soms diepe en duistere reeks uitdagingen. De oorspronkelijke I Ching naam voor dit archetype is de waterput. De gevaren van het menszijn, maar ook de hoogtepunten van het menszijn, liggen in deze diepe put te wachten op jouw moedige emmertje. En die put, die schijnbare lege afgrond, is de wereld van je psyche, met al haar schaduwdeeltjes, hogere zelfdeeltjes, en aspecten van het menszijn die ons verstand en inlevingsvermogen vooralsnog te boven gaan. Allemaal in die put. Die allemaal een onweerstaanbare kracht op ons uitoefenen om op te houden met het bouwen van hekken rond de put, er geen waarschuwingsborden meer omheen te zetten, maar er gewoon in te duiken. En wat je uiteindelijk in je emmertje weer naar boven brengt, zijn de hulpmiddelen waar je de ander mee kan helpen, zoals we in de polsslag van deze week lezen.

De mens is geschapen om iedere keer uit de diepte van zijn of haar eigen waterput, de hulpbronnen te putten waarmee hij of zij de wereld om zich heen kan dienen. “Wanneer we onze moed bijeen rapen en die sprong wagen, zullen we iets geweldig ontdekken. De leegte is niet leeg en koud, maar warm, liefdevol en barstensvol licht en verwondering,” zegt Richard in het grote gene keys boek. We kunnen dus lekker in de put gaan zitten, of liever ernaast, met een flinke emmer.

Iemand die leeft vanuit de gavefrequentie van vindingrijkheid vertrouwt erop dat hij of zij altijd op het juiste moment de juiste steun zal vinden, en hoeft dus geen voorraden aan te leggen, noch in kennis, noch in materiele zin.

Vertrouw op je wijze lichaam

Vertrouwen is dus de kwaliteit waar we de komende dagen op mogen oefenen. Vertrouwen op jezelf, op het leven, op je wijze lichaam dat precies zegt waar je wel of niet bang voor moet zijn. En in deze tijd van klimaatcrisis en wankel politiek wereldgezag is dat een hele opgave. En toch, als je de 55e sleutel er weer eens op naleest, is het een vertrouwen die zelfs de catastrofen omarmt die wij mensen onherroepelijk op ons afgeroepen hebben. De wijsheid om te overleven ligt onderin die waterput van ons psyche. Daar liggen de oplossingen. Angst weerhoud je ervan om uit die wijsheid te putten, en leidt tot rare bokkesprongen en weinig productieve handelingen, terwijl iemand die in het volste vertrouwen uit haar middelen put, altijd constructief, en vanuit vertrouwen en liefde handelt. Waarbij ook de 16e Gave van Veelzijdigheid wordt getriggerd, die aan de overkant van het kanaaltje staat.

Als we de tweelingsleutel en het kanaalmaatje bij de 48e sleutel zetten, dan zien we hoe de schaduwenergie van ontoereikendheid (48) kan leiden tot een houding van onverschilligheid (16) waarbij we onze hulpeloosheid bezweren door het controleren (21) van onze omgeving. Als we echter onze hulpeloosheid, onze onwetendheid, omarmen en in de waterput van ons psyche duiken, dan putten we uit de energie van een veelzijdige (16) vindingrijkheid (48), waardoor we vol vertrouwen kunnen handelen vanuit een sterk innerlijk gezag (21). Dan kunnen we de wereld dienen met een wijze (48) heldhaftigheid (21) en een meesterschap in alles wat we doen (16).

In de afgelopen maanden hebben we de evolutionaire kracht van het verlangen, de ontevredenheid, en het denken, onder de loep gelegd en nu dus een paar weken lang de evolutionaire functie van de angst. Op het niveau van de liefde, het vertrouwen, en de gave, is het de energie die je gebruikt om weer tot jezelf te komen, om de reis naar de bodem van de put aan te gaan. Het verlangen om je weer te verenigen met je Zelf, de ontevredenheid dat je nog steeds in een staat van afgescheidenheid leeft met het Al, de angst dat jouw incarnatievoertuig, jouw lichaam, het niet zal overleven. En Hallo… nieuwsflash! Jouw lichaam gaat het niet overleven! Daar zullen de 32e en de 28e sleutels ons straks meer over vertellen.

Het Bewustzijn dat als een golf door ieder mensenleven stroomt, van incarnatie naar incarnatie, dát overleeft, maar niet deze verzameling cellen en neuronen en elektrische impulsen. Doodsangst kan ons aansporen om eerlijker en vanuit een hogere dimensie te leven. Om onze ware onsterfelijk te ervaren, als omhulsels voor het Bewustzijn, en de betrekkelijkheid, en tegelijkertijd de glorie van ons incarnatievoertuig te vieren. Denk terug aan de 46e sleutel!

De Siddhi van Wijsheid ligt diep in je lichaam begraven. Want er is niets wijzer dan het lichaam. En alleen als je alle impulsen van dat lichaam omarmt, kan je uit die wijsheid gaan putten. Je bent eindeloos vindingrijk. Je hebt de vindingrijkheid van het hele universum tot je beschikking. Hoe meer je leert vertrouwen op het leven en op je eigen plek in het grote weefsel hoe makkelijk je toegang krijgt tot je gaven en je hoogste siddhische inspiraties.

Ik wens je dus een intuïtief wijze en vindingrijke week!

Liefs, Lysanne

© Lysanne Sizoo – September 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 48e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je HD profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

HD= Human Design

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *