Omarm je Grootsheid

Van de Schaduw van Dwang naar de Gave van Kracht en de Siddhi van Grootsheid

Omarm je Grootsheid

Deze week borduren we voort op het thema van het omarmen van je eigen kracht. We blijven in het sacrale energiecentrum, maar nu met het thema van het volgen van de natuurlijke energieflow van het universum in woord en daad. Je dwingt het leven, de energieflow, niet af maar je laat je sturen door de kracht van de sacrale energie die door deze sleutel stroomt. In het Engels heet de siddhi van deze sleutel ‘Majesty’, en dat heeft niets te maken met jezelf als een vorstelijke majesteit te ervaren, maar alles met het omarmen van je eigen grootsheid. Of, al bestaat het woord niet in het Nederlands, jouw majesteitelijkheid!! En daarmee de majesteitelijkheid, ofwel, de grootsheid van ieder ander menskind dat je op je pad tegenkomt!

Deze sleutel leert ons hoe we kracht en gevoeligheid kunnen doen samenvloeien om projecten en relaties te laten ontstaan met precies de juiste timing en de juiste mate van kracht. En hij leert ons ook wanneer we onze kracht gebruiken om andere relaties en projecten los te laten, wanneer het forceren en dwingen van de levenskracht in deze relaties de overhand wil nemen. In onze huidige evolutiefase dient de 34e kracht ertoe om onze eigenwijze ego-deeltjes als ontkiemende zaadjes naar het licht van het hogere Bewustzijn te laten groeien. Rustig, gestaag, maar daarom niet minder krachtig en sterk. We kunnen het niet afdwingen. We kunnen het leven niet afdwingen. We kunnen alleen meesurfen.

De dans van de kanaaltjes

De 34e krachtpatser is letterlijk de kracht waardoor zaadjes openbreken en nieuwe fasen in ons levensproces ontketenen. En die kracht is altijd proportioneel: je gebruikt geen moker om een noot te kraken, noch probeer je met een pincet een rots te verplaatsen. De 34e sleutel is uitzonderlijk omdat hij in het Human Design systeem zowel een kanaal vormt met de 20e sleutel (het kanaal van charisma) als met de 10e sleutel (het kanaal van ontwaken). En de 20e sleutel is eveneens de tweelingsleutel van de 34e sleutel. En omdat de tegenspeler van een sleutel altijd door de aarde geactiveerd wordt, staan we deze komende zes dagen sterk onder invloed van dit hele kanaaltje van charisma. Mensen met dit kanaal stralen werkelijk een krachtige ‘dit doe ik wel even’ energie uit. Op de gavefrequentie leidt dit werkelijk tot een majestueuze dans met de evolutie maar op de schaduwfrequentie leidt het eerder tot de narcistische trekjes van een 2-jarige dwingeland. En terwijl dit in een kleuter een belangrijke ontwikkelingsfase is die zeker niet verdrongen moet worden, is het in een ontwakende volwassene een minder aantrekkelijke kwaliteit.

Het kanaal van charisma straalt een ongefilterde overlevingskracht uit en deze sacrale overlevingsenergie oefent druk uit op de 20e sleutel om omgezet te worden in daden. Op de hogere frequenties ziet dit eruit als de zelfverzekerdheid waarmee een surfer op zijn plank staat, zonder zich te laten ondermijnen door een oppervlakkige afwezigheid in zijn eigen leven. Want dan gaan de boodschappen van het sacrale energiecentrum zo snel naar de keel om tot uitdrukking te komen, dat iemand met dit kanaal het zelf niet kan bijbenen en dat resulteert in een enorm chaotisch leven waar je allerlei projecten en relaties aanzwengelt die eigenlijk niet bij jouw levenspad horen. Het omarmen van je overlevingsangst en het verhogen van je frequentie (in gene keys taal), of het volgen van je strategie als energiewezen en je innerlijke autoriteit of wijsheid (in human design taal), weerhoud je ervan om de rest van de wereld jouw onbeteugelde, ondoordachte dwingeland energie op te dringen.

Wake up, grow up, clean up

En vanaf maandag komt ook de 10e sleutel meekijken in het spel, de sleutel die ontwaakt vanuit de begrenzingen van zelf-obsessie, naar de energie van natuurlijkheid en puur zijn. Dit kanaal weet feilloos welke rol je waar mag spelen, en wat de juiste richting is. Je zou kunnen zeggen dat dit kanaal de meest volledige en primaire uitdrukking is van de essentie van wat het is om mens te zijn.

De theoreticus van de transpersoonlijke psychologie Ken Wilber, vader van de integrale theorie en schrijver van talloze boeken, gaf onlangs in een interview een korte opsomming van zijn werk: “we as human beings are here to wake up, grow up and clean up.” Wat hij bedoeld is dat er op drie niveaus gewerkt moet worden. Ontwaken alleen garandeert niet dat je een goed functionerend geïntegreerd, dat wil zeggen, dienstbaar ego hebt. En alle therapie in de wereld kan je niet helpen om de troep van het lagere bewustzijn op te ruimen als je er geen verantwoording voor neemt. De mens moet dus haar innerlijke troep opruimen, volwassen worden, én ontwaken. En alle drie die elementen worden geactiveerd door de sleutels die ons deze komende dagen bewegen.

Staan we in het leven als narcistische zelf-geobsedeerde dwingelanden, of krachtige, natuurlijke levenssurfers die hun gezuiverde sacrale energie op een lijn kunnen brengen met de hogere bewustzijnsgolven van de evolutie?

Wie op de juiste manier beslissingen neemt en bezig is met de dingen waar zij echt blij van wordt, draagt vanzelf bij aan de rest van de maatschappij. En dit is een heel belangrijk punt. Dat de rest van de gemeenschap profijt heeft van de manier waarop jij in het leven staat, is een bijproduct, niet het doel. Het doel van dit kanaal is werkelijk om zo in het hier en nu te leven dat verleden en toekomst geen rol spelen, alleen de flow van het leven en het moment van de ‘ingeving’ zelf. Met zo’n enorme drive kunnen we totaal opgaan in wat we doen en daarom energetisch niet toegankelijk zijn voor anderen. En dat is niet egoïstisch, dat is precies zoals deze energie moet zijn.

Zelfbekrachtiging is een collectieve zegen

Het is de bedoeling dat wij onszelf bekrachtigden, ons eigen pad bewandelen, luisterend naar ons sacrale respons, en zo anderen inspireren. We mogen er dus voor waken dat we ons niet laten afleiden door kritiek dat we te druk zijn met onszelf te bekrachtigen, zolang we dit vanuit de liefdevolle en kosmisch ‘opgelijnde’ gavefrequentie doen, hand in hand met de energetische flow van de natuur. En de lakmoestest voor deze sleutel, en voor alle sacrale sleutels is zo simpel: creëer je verwarring, weerstand en frustratie door je dwingende, spontane, ondoordachte handelingen, dan sta je waarschijnlijk even niet als die zelfverzekerde levenssurfer op je plank mee te deinen met god, maar ben je met plank en al onder de golven verdwenen of probeer je misschien wel met een surfplank in plaats van een snowboard een besneeuwde helling af te glijden.

Maar hoe bereik je dan die krachtige zelfverzekerdheid en natuurlijkheid? Gewoon, door de meest volwassen versie van jezelf te zijn die je op dit moment kan opbrengen. Door niet je proces en je wonden te gebruiken als een excuus, maar wel als een verklaring, om dan vanuit liefde en compassie voor jezelf en voor je mede aardbewoners je boven je eigen zelfobsessies uit te tillen en het grotere plaatje te willen zien. En ik zeg wel gewoon… maar het is helemaal niet zo makkelijk. Zeker als je zoals ik een steigerende 40e sleutel in je design hebt die al haar ego-energie wil gebruiken om vanuit haar angst de wereld naar haar eigen hand te zetten.

Majestueuze zeiljachten

Net als alle andere schaduwfrequenties was ook deze 34e schaduw ooit van levensbelang voor het voortbestaan van de mens. Het was de evolutionaire kracht die ervoor zorgde dat we onze rug rechtte en op twee benen verder liepen. Wat weer leidde tot de cognitieve ontwikkeling van onze frontale kwabben, ofwel, de mind. De zegen en de vloek van ons huidige evolutieproces! Maar nu staan we voor de uitdaging een soort innerlijk proces van rechtop staan te bewerkstelligen. Waar we ons kleine ego-zelf op een lijn stellen met het hogere zelf, de kosmische plug en play waarmee we allemaal zijn uitgerust. De komende dagen mogen we dus allemaal gaan oefenen om ons voort te laten drijven als een zeiljacht dat de kracht van de wind gebruikt om zich voort te bewegen, met een hogere bewustzijnskapitein aan de helm die meestuurt met wat is. Met de kracht van 34e sleutel, de zelfverzekerdheid van de 20e sleutel en de natuurlijkheid van de 10e sleutel.

Dit is sacrale energie, pure levenskracht, zonder enig eigen bewustzijn. Richard gebruikt het voorbeeld van een spelend kind dat opgaat in een eindeloze activiteitenstroom zonder zich bewust te zijn van grenzen of van anderen. Hoe meer grenzen jij als kind met deze 34e sleutel hebt moeten ervaren, hoe minder het vertrouwen op deze krachtige flow-energie zich in jou heeft kunnen ontwikkelen. En dan neemt de mind het graag over. De angstvallige mind die denkt dat je de levensenergie moet dwingen, moet forceren, in plaats van erop mee te surfen. Je kan op de repressieve schaduwfrequentie van deze sleutel zelfs heel bang worden voor deze meest krachtige energie uit de hele gene keys matrix. Of je kan de angst van je opvoeders voor jouw kracht overnemen. Zeker als het in haar ongeleide vorm tot destructieve situaties heeft geleid. En de reactieve versie van deze sleutel is natuurlijk de meer voor de hand liggende tiran of dwingeland.

De weg van de minste weerstand

Kies de komende dagen de weg van de minste weerstand. Niet door weg te kijken en niet zonder het waarnemen van iedere schaduw in je systeem, maar door je af te stemmen op de wijsheid van de natuur zelve. Iedere stapje dat jij zet op je individuele pad draagt bij aan de stappen die wij als mensheid zetten op ons collectieve evolutionaire pad. En dat zaadje, dat hoeft echt niet op zijn Calvinistisch op zoek te gaan naar de lastigste plek om door te breken in de aarde. Neem een proefles in Aikido of Tai Chi.

In de Siddhi van Grootsheid heeft ons incarnatievoertuig alle schaduwen in zich opgenomen zodat we niet anders zijn dan een kanaal voor de meest zuivere goddelijke of evolutionaire energie. Trek rug recht, geef je longen, de zeilen van jouw surfende zeiljacht de ruimte om weer diep adem te halen en te voelen vanuit welke hoek de wind waait. En stuur dan mee. Sta in je majestueuze grootsheid en kracht en laat je vooral niet meeslepen op de dwingende uitnodiging van de 20e sleutel om alles maar meteen in de keel te manifesteren.

Je hoeft niet zo hard te proberen om alles te begrijpen. De ziel heeft haar eigen tijd en ritme nodig om zich aan je te openbaren.

Happy sailing!

Liefs, Lysanne

Copyright: Lysanne Sizoo/2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 34e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over het verschil tussen de verschillende definities in de zonnevlecht dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *