Spirituele aarding tot volle bloei brengen

Van de Schaduw van Sleur naar de Gave van Magnetisme en de Siddhi van Efflorescentie

Spirituele aarding tot volle bloei brengen

(Geen audio, de puppy heeft mijn kabeltje (weer) opgegeten)

Deze week worden we allemaal uitgenodigd om onze aandacht vooral te vestigen op onze rol als bemiddelaars tussen geest en materie. Bij de beschrijving van de 45e sleutel schreef ik al dat deze twee aspecten van ons menszijn in elkaars verlengde liggen. Wie contact houdt met de allerhoogste of allerdiepste bron van Bewustzijn in zichzelf, is als een geheiligde computer die zo goed en zuiver mogelijk de juiste informatie downloadt uit het wereldwijde web! Deze 15e sleutel van magnetisme biedt ons de uitdaging om het spirituele, ofwel het geheiligde te zien in het alledaagse.

De 15e Schaduw van Sleur heeft moeite met het leven als ‘vleesgeworden bewustzijnsvonk’. Want gedreven door de mind denkt deze schaduw dat er iets mis is met de vaste ritmes die nou eenmaal bij ons menszijn horen: plassen, eten, slapen, de liefde bedrijven. Tegelijkertijd is de schaduw ook juist bang voor de natuurlijke extremen waartoe ons leven soms uitnodigt, voorkomend uit de natuur, waartoe ook onze menslichamen behoren. In het ene uiterste wordt verzet gepleegd door je aan het leven te onttrekken, waardoor je in een soort existentiële leegte beland, zonder spanning of dynamiek, terwijl het andere uiterste van deze schaduw, de zogeheten reactieve aard, zich juist in extremistisch en vaak destructief gedrag stort, zonder verbinding met die goddelijke en toch aardse innerlijke klok die we allemaal hebben meegekregen. Want met deze klok kunnen we ons afstemmen op de polsslag van Gaia, van moeder aarde, wat ook wel de Schumann resonantie wordt genoemd. En die is veel langzamer dan het tempo van de wereld om ons heen, dus, denkt de schaduw… saaahaaaaai!

Een ‘aurisch liefdesweb’

Deze sleutel komt voor in alle levende wezens, en is daarom ook de verbindende factor tussen de mens en Gaia. In de I Ching wordt het 15e hexagram gezien als de magnetische, dynamische balans tussen het hemelse en het aardse. Het hexagram wordt namelijk gevormd door de trigrammen van aarde en berg, waar de aarde boven de berg staat. De berg is de belichaamde kracht van dat wat ‘naar de hemel reikt’, en dus wordt het beeld geïnterpreteerd als een innerlijke beheersing die de extremen van het spirituele kan overzetten naar de extremen van de aarde, zonder haar bescheidenheid en gelijkmoedigheid te verliezen. Dus als jij iemand bent met deze 15e sleutel in je chart, en dat geldt de komende dagen voor ons allemaal, dan ben je heel gevoelig voor de verbinding tussen je eigen ritme en dat van de natuur en de kosmos, hoe extreem en veranderlijk dit mag ook mag zijn.

En dat thema komt natuurlijk ook weer terug in Human Design, waar deze sleutel zich laat sturen door de magische magnetische kracht van het G-centrum, waar richting, liefde en identiteit leven. En dat centrum, op de schaduwfrequentie, is alleen maar met zichzelf bezig, en niet met haar verbondenheid met alles wat leeft. Op de gavefrequentie is het bewust van een hogere Zelf, en op de siddhifrequentie is dit centrum geschapen voor pure eenheid. In samenspel met zijn tegenspeler, de 10e sleutel, die ook beïnvloed wordt door de transformatiekracht van het G-centrum, weet deze sleutel zijn gedrag altijd weer aan te passen om zo de juiste balans te vinden tussen extremen. Niet door de extremen uit je leven te bannen of juist helemaal los te gaan, want dat is schaduwgedrag, maar door werkelijk een brug te zijn tussen de dynamiek van hemel en aarde, geest en Gaia, mens en natuur, verbonden in een allesomvattend aurisch liefdesweb.

Een tijd om de vliegen en een tijd om te dobberen

Deze sleutel zegt dus niet zoveel over wat je doet, maar hoe jij je verhoudt tot het natuurlijke alledaagse ritme van je leven. En zonder de uiteenlopende ritmen van de natuur is er dus een soort levenloosheid, sleur, of matheid. Als ik naar de zwanen kijk die hier buiten mijn raam ronddobberen, dan zie ik heel duidelijk deze magnetische balans van de gave. Ieder jaar maken de zwanen elkaar weer het hof, bouwen een nest en zwemmen een paar weken later, in een trotse parade, met kroost en al voorbij. Ik neem aan dat zij zich niet, zoals de mens, afvragen ‘is dit nou alles wat het is om zwaan te zijn?’ Zij leven helemaal in harmonie met hun innerlijke natuurlijke polsslag en die van de natuur en hun leven is verre van gelijkmatig of saai. Hun leven kent welzeker extremen in ritme en energie. Vooral in het voorjaar veranderen ze razendsnel van elegant dobberende zeilschepen naar high speed torpedo’s met kracht en lawaai in hun vleugels.

Het is niet zozeer langzaam of traag, waar het om gaat met deze sleutel, hoe langzaam de Schumann frequentie ook slaat, maar meer de juiste snelheid op het juiste moment. En dat is volgens mijn de diepste betekenis van deze sleutel.

Dus deze week mogen we allemaal bewust onze aandacht richten op ons levenstempo. Past het bij de natuurlijke flow die op dat moment door ons heen vloeit? Is het een moment om als de zwanen al onze kracht te bundelen en als jumbojets op te stijgen, of is het juist het moment, op deze dag, op dit uur, om te dobberen als gracieuze zeilschepen? Kan je in alle stilte in de natuur je weer innerlijke klok weer afstemmen op de Schumann resonantie, en zo weer een brug zijn tussen het geest en materie? Als we open staan voor de veranderlijkheid van de magnetische dynamiek dan kunnen we ons laten meevoeren op het juiste tempo op het juiste moment. Om dan, op de allerhoogste frequentie, waar alle mensen gelijktijdig ontwaken en tot volle bloei komen, alles doen uitslaan in een feest van efflorescentie of volle bloei.

De tempoveranderingen bepalen het magnetisme

Op het niveau van de Gave van Magnetisme heeft deze sleutel haar innerlijke ritmische evenwicht weer hervonden, om zo de natuurlijke zinloosheid van het bestaan naar een ander niveau te tillen. Deze 15e sleutel behoort tot de Codonring van Zoeken, een groep sleutels die ons uitnodigen om de evolutionaire reis te ondernemen van onwetendheid over je ware aard naar het omarmen van je pure goddelijkheid. Dus deze sleutel gaat ook over het omarmen van de paradox van de zinloosheid van ons bestaan als individu. Zinloosheid is een van de vier existentiële angsten of zorgen waar we als mens mee worden geconfronteerd: de dood, onze persoonlijke vrijheid, afscheiding/separatie en zinloosheid. En zoals Nietzsche vanuit zijn eigen ervaring beschrijft in zijn werk over het nihilisme, kunnen we ons leven pas werkelijk zin geven als we de totale nutteloosheid ervan omarmen. Dat is ook de paradoxale waarheid van deze 15e sleutel! Maar wie emotionele of mentale afleiding zoekt voor de alledaagsheid van het menszijn, en zich verzet tegen de routines van het plassen, tandenpoetsen, slapen, werken, eten, etc., brengt zichzelf op een dwaalspoor en weg van de existentiële innerlijke reis die tot het inzicht voert dat de zin van het leven op een heel ander frequentieniveau ligt.

En in tegenstelling tot vele andere schaduwfrequenties, is de Schaduw van Sleur soms best wel een lekkere energie. Ik heb zelf ervaren hoe makkelijk en comfortabel je hierin wegglijdt. Als 1-3 Projector kan ik het bijzonder goed vinden met mijzelf. En zeker in deze fase van mijn leven. Ik heb een mooie zoon die veilig ‘op de rit’ zit, een liefdevol maar turbulent huwelijk achter de rug, en hoef me dus aan niets en niemand meer aan te passen. Ik leef voldaan en gelukkig in mijn eigen kleine stukje polderparadijs. Maar… ik sukkelde ook een beetje in. En dat realiseerde ik me pas toen het universum mij zo’n anderhalve maand geleden presenteerde met een ontzettend lieve labrabeagle die mijn hele levensritme op zijn kop zette.

Want ik was op weg om heerlijk geïnstitutionaliseerd te raken op mijn eigen woonboot. Uitrustend van de laatste omwentelingen in mijn leven zat ik heerlijk alleen op de stijger en liet ik passief Gaia’s helende kracht door mij heen vloeien, maar van dynamiek was er weinig sprake. Niks mis mee, vond ik, maar waren de goden het daar toch niet mee eens. Een dienstbare Lysanne die echt nog geen 100 is, maar nog net geen 55, moest zich maar weer eens een beetje onder de mensen begeven, en op een meer dynamische manier de natuur in. Er is werkelijk een plek en een tijd voor alles. Dus kwam Ody op mijn pad en samen met mijn nieuwe prins, die van heel veel wandelen houdt, struin ik nu vier keer per dag de polders door, de heide over, de bossen in, en merk dat die dynamische energie van deze 15e sleutel weer door mijn aderen vloeit. Ik wil daar dus mee zeggen dat je heel makkelijk in een soort sleur beland waar je zelf, heel eerlijk gezegd, je ook heel prettig bij kan voelen.

Meetrillen met elkaar

De 15e Gave van Magnetisme bloeit dus werkelijk weer op als jij je innerlijke ritme weer in verbinding stelt met het natuurlijke ritme van moeder aarde. De natuur in en niets anders doen dan jezelf af te stemmen op iets wat je diep vanbinnen voelt meetrillen met de natuur om je heen. Magnetisme brengt je via je aura in contact met de aura’s van mensen, dieren, bloemen en bomen. Als je ‘gewoon’ meetrilt op je natuurlijke frequentie, als je uitstraling gevuld is met liefde voor de eenvoud van het bestaan, de magie van het menszijn als goddelijke vonk, dan ben je als een baken voor mensen die iemand zoeken die hen helpt om weer in contact te komen met hun eigen unieke polsslag. Sleur ziet een lege beker, maar magnetisme ziet een beker die tot de rang gevuld is met mogelijkheden, zegt Richard.

Als ik nu om acht uur ’s ochtends uit de auto stap en de verse ochtendlucht van het bos opsnuif, en het gekwetter van de vogels door me heen laat vloeien, dat voel ik een diepe innerlijke rust en juistheid. Zeker als mijn mooie puppy dan nog uitgelaten over de hei holt en in zijn eigen, voor dat moment hoge tempo, vriendjes maakt met alles wat hij op zijn pad tegenkomt.

Deze 15e sleutel is de hoeder van diversiteit, sluit niemand uit, en is een rolmodel in iedere gemeenschap voor het balanceren van alle extremen in het leven. Niet door ze te onderdrukken, maar door ze te beleven. De 15e sleutel is pure mensenliefde. Niet het soort liefde dat wij voelen voor onze partners of kinderen, maar een liefde voor het in leven zijn, het geïncarneerd zijn, in welke vorm dan ook, dat ons allemaal in een groot liefdesweefsel met elkaar verbindt.

Daarom is de Siddhi van Efflorescentie, of volle bloei, dan ook eigenlijk de meest aardse van alle siddhis. Het is die berg die onder de aarde verborgen ligt, maar al zijn kracht uitstraalt in jouw aura. De kracht die uiteindelijk de hele mensheid zal doen ontwaken in een golf van efflorescentie. De Siddhi van Efflorescentie volgt de wilde organische ritmes van de natuur en dat vereist een instelling van vertrouwen, volle overgave en een kinderlijke verrukking. Dat gaat ons verstand te boven, want iemand wiens hele voertuig resoneert met de Schumann frequentie, ervaart dat de tijd diep binnenin hem stilstaat.

De 15e sleutel omarmt het alledaagse met liefde en dankbaarheid, en ziet, zoals de dichter William Blake het zegt, ‘de wereld in een korrel zand en de hemel in een wilde bloem’.

Heb een extreem ritmische week!

Liefs,

Lysanne

© Lysanne Sizoo 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 15e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je Human Design  profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

In onze facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere gene keys reizigers en je eigen bijdrage leveren aan het verrijken van deze kennis.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *