Stapje voor stapje

Van de Schaduw van Inertie naar de Gave van Vastberadenheid en de Siddhi van Onoverwinnelijkheid.

Stapje voor stapje

Waar denk jij aan bij het woord inertie, de schaduwfrequentie van de 9e sleutel die deze week door de zon wordt belicht? Zowel het Engelse als het Nederlandse woordenboek spreekt over een energie die de neiging heeft om niets te doen, om onveranderlijk te zijn. Natuurkundig gezien is dit het verschijnsel dat een voorwerp in zijn bewegingstoestand wil volharden, en zich in dezelfde richting en met dezelfde snelheid voortbewegen. Richard kiest zijn keynotes heel nauwkeurig, en vaak met een knipoog naar de wetenschap, zoals hier. Als vertaler is het soms een uitdaging om dit te respecteren en niet voor een gewoon Nederlands woord te kiezen, zoals misschien lamlendigheid of lethargie. Maar daarmee gaan we juist aan de essentie van de 9e sleutel voorbij, want de 9e schaduw is niet iets wat je denkt, of wat je voelt, maar als sacrale sleutel gaat het over hoe je omgaat met je levensenergie. Dus wat je doet!

In zijn beschrijving van de 9e gene key gebruik Richard het beeld van stapstenen. Op de frequentie van de schaduw liggen de stenen in een cirkel, je loopt in cirkeltjes, gestaag en in een vast patroon, zonder dat het ergens toe leidt. Maar op het gaveniveau liggen de stapstenen als een lange reeks die tot ver over de horizon strekt. En soms zelfs zo in de mist gehuld dat je niet meer dan een of twee stapstenen vooruit kan kijken. “Je weet niet waar ze heenleiden maar dat maakt ook niet uit. Je weet in ieder geval dat ze je vooruitbrengen. Dan is iedere stap belangrijk en zelfs een heus avontuur,” aldus Richard.

Dus het belangrijkste wat je moet weten over deze 9e sleutel is dat zijn focus, zijn aandacht en zijn soms obsessieve oog voor details, niet vanuit een mentale plek komt maar vanuit een doe-plek. Het is de aandacht die je richt op wat je doet, niet wat je denkt. Een vreemd voorbeeld misschien, maar als onhandige Projector met dus een ongedefinieerd sacraal centrum waar moederziel alleen een gedefinieerde 9e sleutel hangt, (die bovendien in de sfeer van uitstraling staat), heb ik geleerd dat ik mijn verstand als de beste kan focussen, maar mijn energie, mijn doe en maak energie, ho maar. Met mijn bungelde 9e sleutel die ook nog eens 3e lijntje heeft, kan ik daarom alleen een spijker succesvol in de muur slaan als ik met mijn energie de hamer eerst vertel dat het de bedoeling is dat hij de spijker op zijn kop slaat, en aan de spijker doorgeef dat hij diep in het hout in moet dringen. Lach me niet uit lieve generators, er zijn talloze kromme spijkers en blauwe duimen aan deze strategie voorafgegaan!! En dat is volgens mij de focus, het oog voor details, waar het om draait in de 9e sleutel. Dus doen, maar wel, weloverwogen doen.

De bron van levensenergie.

En wat ook belangrijk is om te weten is dat de 9e sleutel een kanaaltje maakt met de 52e sleutel, die de adrenale evolutionaire druk-energie uit het energiecentrum van de wortel omhoog pompt. En de 9e sleutel staat helemaal aan het begin van wat in Human Design het logische begrijpende circuit wordt genoemd. Kort samengevat, een reeks sleutels en kanaaltjes die het leven vooral ervaren door het ontdekken van logische patronen en door zich te concentreren op details. De reis start in de energie tussen de 9e en de 52e sleutel en kringelt zo door de chart totdat het terechtkomt in het hoofdige 4-63 kanaaltje. Je kan met de 9e sleutel dus altijd weer een nieuwe start maken.

Laat jij je temmen of niet?

Als ik vanuit het universum, vanuit een ander, of gewoon vanuit mijn eigen ongedefinieerde 52e sleutel stress voel, en het niet lekker laat wegglijden, dan kan ik ook werkelijk dat inerte gevoel van ‘kop neer, verstand uit, in kringetjes blijven draaien’ beleven als reactie van de 9e sleutel op haar kanaalmaatje. Daartegenover staat dat als ik een soort rustige pas op de plaats maak, vanuit de gavefrequentie van de 52e sleutel, dat we voorlopig beheersing hebben genoemd, ik in die beheerste terughoudendheid van mijn energie een opwelling van vastberadenheid voelt ontstaan, ondersteunt door de veelzijdigheid en de meesterschap van de 16e sleutel, de tegenspeler, wat heel ‘vertrouwd’ en eigen voelt omdat het bij mij in een gedefinieerde keel staat. Maar de fluctuaties van de frequenties van de 9e sleutel blijven een beetje een mysterie. Gelukkig heeft de droom van het vertalen van het Gene Keys boek mij heel veel geleerd over mijn relatie tot de 9e sleutel. Daarover zo meer.

Het is grappig om te zien hoe in de I Ching dit 9e hexagram van de temmende kracht van het kleine, begint met interpretaties die elkaar lijken tegen te spreken. Het hexagram bestaat uit vijf yang-lijnen met op de vierde plek een yin-lijn. Met excuses voor het stereotype: “sterke mannen met een zachtaardige vrouw ertussen”. Ofwel, een enorme kracht met iets zachtmoedigs in de kern dat de kracht van het grote niet ondermijnt. En in de taal van de gene keys, een diepe droom die in de buitenwereld met kracht én met bloed zweet en tranen uitgedragen kan worden. De andere duiding spreekt juist over hoe irritant het kan zijn als je tegengehouden wordt door kleine onbenullige zaken en brengt ons dichterbij de schaduw zoals Richard die beschrijft in de gene keys. Als jij je laat afleiden door jouw getalenteerde oog voor details dan kan je ontmoedigt of over-gestimuleerd raken, en kan de 9e schaduw zich vastbijten in de onverschilligheid van de 16e schaduw. Dit is dus zo’n schaduw waar de naam, inertie, juist het tegenovergestelde van de reactieve aard van de schaduw weergeeft, wat soms verwarrend kan zijn.

Bijvoorbeeld, je droomt ervan om alle brandende huizen te blussen. Het water dat door je brandslang stroomt is de levensenergie van kanaal 52-9. De repressieve brandman op de 9e schaduwfrequentie is door zijn detail-stress zo inert geworden, zo ‘handelingsverlamd’, dat hij vergeet zijn spuit aan te zetten waardoor er nog meer stress-energie opbouwt, en de slang uiteen kan spatten. Of hij focust op een hoek van het huis omdat het detail van de mooie raamlijst hem afleidt, en blijft daar maar spuiten. De reactieve schaduwbrandweerman raakt ook afgeleid, misschien door alle mensen die hem toeroepen wat hij moet doen, door het verstand dat denkt beter te weten, en hij laat de brandspuit zelfs helemaal los, waardoor deze als een wilde slang de energie alle kanten op spuit. Onsamenhangend en ineffectief. Ontzettend leuk op een warme zomerse dag als de kinderen in de tuin spelen, maar je droom brand voor je ogen op. En geen wonder dat de 16e schaduw dan naast je komt staan en onverschillig fluistert; “kom, we gaan een pintje drinken, het maakt ook allemaal niks uit.”

Opnieuw contact maken met de droom

Het helen van de wonden van de 9e sleutel begint dus met een diepe energetische pauze waarin je de brandslang even op druppelen zet en weer contact maakt met je innerlijke droom. Om dan erop te vertrouwen dat, zoals iemand ooit aan mij als opdracht in een boek schreef, als je het kan dromen je het ook kan doen. Dus gebruik de komende zes dagen om een nieuw innerlijk convenant aan te gaan met je diepste idealen en wijdt hier dan in een innerlijk proces al je aandacht aan, zelfs terwijl je op de fiets zit of afwast.

De levenskracht van de 9-52 is als heilig water dat door ieder aspect van je leven stroomt, of als een vorm van bhakti yoga, waar alles wat je doet, van afwassen tot bidden, een vorm van toewijding is aan het ‘iets’ dat jouw leven zin geeft.

Denk aan de pottenbakker die opgaat in het draaien van een pot, en die weet dat een moment van onoplettendheid ervoor kan zorgen dat de hele pot mislukt. Die onbewust met de ontwerpen van nieuwe potten bezig is terwijl zij in de bus zit op weg naar huis.

Spontaniteit en details kunnen samen dansen

En de andere kunst van de 9e gave is om de restricties van het kleine, de doodnormale begrenzingen van het leven, te gebruiken om je innerlijke kracht, wijsheid, dromen en talenten te blijven voeden en indien nodig bij te schaven! Met die bungelende de 9e sleutel in mijn uitstralingssfeer en de 16e sleutel als hoger levensdoel, stoei ik mijn leven lang al met de spontaniteit van de 16e sleutel en de dikwijls broodnodige maar oh zo irritante pietluttigheid van de 9e sleutel. Voor mij staat inhoud eigenlijk altijd boven de vorm. Dus als ik een mooi verhaal had geschreven, wat door de juf of meester ‘toch maar’ (en dan met zo’n meewarig stemmetje), een zesje kreeg vanwege alle spelfouten, dan kon het cijfer me niets schelen, en hoorde ik alleen dat het verhaal meer verdiende. Slordig zijn, een aspect van de 3e lijn in de 9e sleutel, kan mij soms veel meer ondermijnen dan ik eigenlijk wil geloven. Ik heb dus in de afgelopen vier jaar bij het vertalen van het gene keys boek echt moeten leren om zogenaamde pietluttigheid werkelijk te gaan zien als een ondersteuning en niet een tegenwerking van mijn meer florissante en slordige taalgebruik.

De redacteur van het boek, Yvonne, met wie ik al twee jaar samenwerk, heeft dezelfde activeringsreeks als ik (37/40/9/16), maar haar 9e sleutel staat in een gedefinieerd sacraal centrum én met een kanaaltje naar de 52. Zij staat dus heel anders in haar ‘oog voor details proces’ dan ik. Zo heb ik ervan kunnen genieten hoe het redigeren van de door mij vertaalde tekst werkelijk een training is in het leren waarderen van de kracht van de 9e sleutel op haar meest effectief. Met enorm veel respect voor zowel Richards soms tegenstrijdige en speelse schrijverijen en mijn uitbundige vertaling, zijn we samen gaan schaven, met de energie van de 9e sleutel. Gedreven door de innerlijke droom om deze Nederlandse versie geboren te zien worden. En het proces is taalkundig en speels, en creatief en soms innovatief, want een aantal zelfbedachte Lysanne-woordjes glippen met een liefdevolle knipoog door het net. Het is dus een heerlijk spel met woorden dat soms wat passen terugneemt, dan weer vooruit springt, en waar we allebei het kosmische cadeau mogen ontvangen om de gaven van doorzettingsvermogen en veelzijdigheid te mogen ervaren.

Constructief schaafwerk

Kortom, ik heb mijn 9e sleutel energie dus beter leren kennen als een constructieve ‘schaaf’ waardoor het proces misschien langer duurt, maar waardoor er meer en meer kracht geput kan worden uit de hogere spirituele essentie van de 16e Siddhi van Meesterschap en de 9e Siddhi van Onoverwinnelijkheid. De komende dagen worden we allemaal weer uitgenodigd om ons hart in het alledaagse te investeren met je blik immer op je innerlijke droom gericht. Iedere daad draagt bij aan de actieve intentie van die droom. Het is pure magie. Het pad loopt door bergen en dalen, en vertrouwen en vastberadenheid zorgt dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. Vastberadenheid blijft altijd haar hart volgen. Volg jij je hart dan volg je ook het hart van het universum, en zal alles op zijn plek vallen om je te helpen. Zelfs al lijkt de hulp verpakt in irriterende afleidingen!!

Begin dus een nieuw reis deze komende dagen. Maak weer contact met je innerlijke droom en wijd je leven, in ieder details, aan het werk dat nodig is om de droom te verwerkelijken. Loop je pad met vastberadenheid, zonder te weten waar het toe leidt. Dan, en alleen dan, ben je onoverwinnelijk.

Loop ze!

Liefs, Lysanne

Copyright: Lysanne Sizoo 2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 9e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over het verschil tussen de verschillende definities in de zonnevlecht dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *