Verbonden met Gaia

Van de Schaduw van Mede-afhankelijkheid, naar de Gave van Sensitiviteit en de Siddhi van Opoffering.

Verbonden met Gaia

Dit is de sleutel van de dierenfluisteraars zoals Cesar Milan. Het is de energie van de sjamaan, die tussen de verschillende werelden kan reizen. In deze laatste week van januari kunnen we weer in contact komen met onze ware aard als natuurwezens, en de verbinding voelen met de deva’s, en de waterwezens en boomgeesten die samen met ons mensenwezens deel uitmaken van de wereld van Gaia.

 

Zelf ben ik een aantal keren op bezoek geweest op de prachtige boerderij van Roelien de Lange in de buurt van Zutphen. Ik bracht het niet verder dan het spelen met een wichelroede, maar overal om me heen waren mensen, waarschijnlijk met deze sleutel in hun profiel, van wiens gezichten ik kon aflezen dat ze werkelijk in gesprek waren met de natuurwezens voor wie Roelien in haar Kristalpunt een veilige plek heeft geschapen. Wel heb ik altijd honden gehad, en van onze laatste hond zeiden we altijd dat zij in haar volgende incarnatie een mens zou zijn, zo gevoelig en verstandig had ze altijd door wat er in ‘haar’ gezin speelde. Zij was natuurlijk totaal afhankelijk van ons, en in ruil daarvoor gaf ze ons haar totale toewijding en loyaliteit. Je zou kunnen zeggen dat zij in een mede-afhankelijkheidsrelatie tot ons leefde. Ook heb ik graag planten in huis, die behalve licht en water, ook graag wat Pokon willen hebben, wat ik nog wel eens vergeet. Eigenlijk zijn zij nog afhankelijker van mij, dan onze hond Jessie ooit was. Want als zij vond dat ze te lang alleen gelaten werd, legde ze demonstratief schoenen op ons bed. Hoe langer ze alleen was geweest, hoe meer schoenen er lagen, soms een beetje afgekloven, en nooit dezelfde schoenen uit een paar. Ik zei toch, ze was slim!

Gedragen wij ons als een ficus?

Jessie kon in ieder geval met haar schoenenprotest laten merken dat ze ontevreden was in onze relatie, maar mijn ficus kan niet haar wortels oppakken en bij de buren gaan wonen. En soms gedragen wij ons in onze relaties ook als een ficus, of als een Jessie. We protesteren wel, maar gaan er niet vandoor. Terwijl we altijd de vrijheid hebben om dat te doen. Mede-afhankelijkheid, de schaduwfrequentie van deze sleutel, draait dus voornamelijk om de manier waarop we met onze behoeften omgaan. Als een hond of als een plant, onvermogen om de relatie te doorbreken waarin we onze eigen kracht aan een ander hebben weggegeven.

Op het collectieve niveau is het misschien wel een politieke partij, of groene beweging, of kerk, die bijvoorbeeld de behoefte aan zingeving voedt. In een ander verband zien we de we de ontwikkelingslanden mede-afhankelijk hebben gemaakt, in relatie tot de rijkere westerse landen. Terwijl we tegelijkertijd proberen in bolwerken zoals de EU en de UN, de interafhankelijkheid van landen te bevorderen. Sterk in onze eigen kracht, niet afhankelijk van de ander, maar wel, zeker in deze tijden van het opwarmen van de aarde, afhankelijk van een goeie onderlinge samenwerking.

De Gave van Sensitiviteit

We zien hier dus de transformatie van mede-afhankelijkheid, naar interafhankelijkheid, het besef dat leidt tot de Gave van Sensitiviteit. En omdat deze sleutel tot de Codonring van Gaia behoort, spreekt het misschien vanzelf dat deze gevoeligheid voor de interafhankelijkheid, of samenhang tussen alles wat leeft, haar naam aan de gave frequentie geeft. En ook al zou je denken dat onafhankelijkheid een stap in de goede richting zou zijn, waar tough love en het staan in je eigen kracht kernwoorden zijn, leidt het ook tot het andere uiterste, een totale afscheiding van alles wat ons aan elkaar verbindt. Daarom zijn de extremen van deze schaduwfrequentie dan ook behoeftigheid en isolatie. En Richard merkt wat ironisch op dat deze twee extremen, behoeftig en isolerend, het samen uiterst goed kunnen vinden in een bijzonder dysfunctionele relatie.

Ik herken mijzelf heel erg in de neiging om van het ene uiterste in het andere te vervallen. Want al kon ik prima met de aanhankelijke afhankelijkheid van onze hond Jessie omgaan, in mijn relatie tot mijn man had ik veel meer moeite met het constante thema van onze wederzijdse behoeftigheid. Soms waren we als twee mensen die een duivelspact hadden gesloten waarbij zijn behoeftigheid, mij in mijn onafhankelijkheid deed vluchten, en omgekeerd. Je kan je pas uit deze behoeftigheidsdans bevrijden als begrijpt dat we door onze interafhankelijkheid met de schepping altijd door het universum voorzien worden in wat we nodig hebben.

Verschillende soorten opoffering

De hoogste spirituele essentie van deze sleutel, de Siddhi van Opoffering, wordt op het schaduwniveau verbastert tot een soort arme-ik opoffering. Waar mensen onderling een mede-afhankelijkheidsrelatie hebben, offeren ze stukjes van zichzelf op om de ander gelukkig te maken. Het klassieke voorbeeld is de partner van een alcoholist die uit een misplaatste liefde zijn of haar eigen behoeften wegcijfert om de ander te ‘helpen’, waarmee ze het disfunctionele gedrag van de ander gedogen. Op het angstniveau denk je de ander nodig te hebben om te overleven of je denkt dat de ander het zonder jou niet zal overleven.

Die Gave van Sensitiviteit, het besef van de interafhankelijkheid van de hele schepping, is wat mensen zoals Cesar Milan en Roelien de Lange gebruiken om tussen de regels van de Maya, de werkelijkheid van de gehele schepping te doorgronden. Zo iemand voelt de pranische energiestromen, de levende bio-energie die alle levende wezens verbindt. Vaak hebben zulke mensen ook een vorm van synesthesie, waarbij je kleuren kan ruiken, of dingen smaakt met je handen. Dat voedt ook een ‘hogere’ evolutionaire behoefte, die ons boven de puur menselijke behoeften aan voedsel, onderdak en genegenheid uittilt, en ons weer in verbinding stelt met het hogere Zelf, de hogere bewustzijns plug-in, dat pure vonkje van goddelijke bewustzijn dat eigenlijk ons ware zelf is.

Daarom vertelt deze sleutel ook iets over de transformatie van georganiseerde religies, waar we in een mede-afhankelijkheidsrelatie tot god verkeren, naar het ontdekken van de immanente inwonende god in onszelf, én dus óok, dat vergeten we soms, in alle andere schepselen. Ook hier speelt onafhankelijkheid een soort dubbelrol. Want nu we de goden niet meer aanbidden om verzekerd te zijn van vruchtbare akkers, nu we zelfs vlees in een laboratorium kunnen laten groeien, denken we God niet meer nodig te hebben. En gooien we dus de goddelijke baby met het badwater weg. We gooien onszelf weg.

Met de 19e Siddhi van Opoffering belanden we in het rijk van de vele mythes en religieuze teksten die spreken over de ultieme opoffering. Denk bijvoorbeeld aan de Noorse Odin, die in een daad van uiterste zelfopoffering, ondersteboven hangend aan de wereldboom, het geheim van de runen verwierf. Of de gekruisigde Christus wiens ultieme gehoorzaamheid aan zijn levenspad, in mijn ogen, ons de weg toonde voor de nog voor ons liggende verzoening met het kwade. Dit is het soort opoffering dat geen prijskaartje heeft en dat geen beloning zoekt. Dat zich niet offert om er iets voor terug te krijgen. Dit is de ultieme opoffering van het kleine zelf, het ego, dat op het niveau van de Siddhi versmelt met het allerhoogste bewustzijn. Het offer dat we ook wel verlichting noemen, maar waar we zelf niet meer bij zijn om het mee te maken.

Deze week ben ook JIJ een sensitieve dierenfluisteraar

Deze week worden we dus uitgenodigd om extra bewust te zijn van het feit dat we als goddelijke vonkjes, allemaal verbonden zijn in een grote magische schepping, waar we met de Gave van Sensitiviteit veel meer kunnen ‘zien’ dan we met onze vijf zintuigen voor mogelijk houden. De I Ching naam voor het hexagram dat ten grondslag ligt aan deze sleutel is ‘toenadering’. Dierenfluisteraars en sjamanen weten dat het toenaderen van alle aspecten in dit grote kosmische veld, voorzichtig en met wederzijds respect moet geschieden. Misschien dat ik, met mijn wat ‘olifant in de porseleinkastige’, 3e lijnenergie, daar deze week op ga oefenen. Met mijn wichelroede!

We hebben de verantwoording om zelf te zorgen voor onze voeding, zei het letterlijk of spiritueel. De ander is niet een soort benzinepomp waar we eigenwaarde pompen. Een interafhankelijke relatie tussen twee mensen, een relatie die bouwt op sensitiviteit, is als een spiegel die je precies laat zien waar jij nog stukjes afhankelijkheidsgedrag lekt. En waar de ander je helpt om het lek te helen. En als we voor elkaar zulke liefdevolle actieve spiegels mogen zijn, dan helpen we elkaar onze innerlijke kracht te versterken, in plaats van ons eigen gevoel van zelfwaarde te koesteren in de behoeftigheid van de ander.

Ook daar mogen we deze week op oefenen. Liefdevolle interafhankelijke spiegels te zijn voor elkaar, met een sensitiviteit die geïnspireerd is op de hoogste spirituele essentie van opoffering. Wat op deze frequentie helemaal geen offer is, want in dat grote netwerk waarin we allemaal verbonden zijn, is mijn opoffering niets anders dan een cadeautje aan mijzelf. Het heeft jaren geduurd voordat ik het bekende mantra uit de relatietherapie ook werkelijk doorhad: Ik hou niet van je omdat ik je nodig heb, maar ik heb je nodig omdat ik van je hou. En zelfs dat is slechts een flauwe afwatering van de goddelijke liefde die het pure weefsel is dat Gaia in éen levend wezen verenigd.

En dan nog een laatste woord over de opkomst van het veganisme en het vegetariër zijn. Deze sleutel beschrijft de oeroude offer-relatie tussen mensen en dieren, een relatie die Richard een heilig pact noemt. Mensen met sensitiviteit weten dat dieren en mensen een enkel bewustzijn delen, iets wat we vergeten zijn met onze vleesproductie op industriële schaal. Deze 19e sleutel is een van de sleutels die vooral wordt beïnvloed door de evolutionaire kwantumsprong die wordt ontketend door de 55e sleutel. Zou het zo zijn dat meer en meer mensen, vooral onder de jongeren, al de sensitiviteit hebben om te voelen dat het eten van onze dierlijke broeders en zusters niet meer kan. Is het een teken aan de wand dat er zich een ware vegan-revolutie aan het ontketenen is? Ooit, zegt Richard, zal de schaduw van mede-afhankelijkheid geheel verdwijnen. Misschien dat we er nu al de eerste signalen van mogen zien.

Deze week worden we dus allemaal uitgenodigd om de illusies rond onze eigen mede-afhankelijkheid, of onafhankelijkheid, onder de loep te nemen, en om al onze zintuigen open te stellen, voorbij de vijf waarmee we de illusie van de Maya in stand houden. De komende dagen mogen we allemaal dierenfluisteraars zijn, en op een stille ochtend, waar nog nachtvorst de grassprietjes wit kleurt, te ervaren dat er elfjes en deva’s in de ochtendzon dansen.

Heb een hele fijne, fluisterende week.

Copyright – Lysanne Sizoo

18-01-2019

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 19e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je Human Design  profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

In onze facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere gene keys reizigers en je eigen bijdrage leveren aan het verrijken van deze kennis.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *