Verdeel en heers, of heers en deel?

Van de Schaduw van Dominantie naar de Gave van Synergie en de Siddhi van Communie

Verdeel en heers, of heers en deel ?

In religieuze en spirituele tradities worden soms geest en materie gezien als elkaars tegengestelden. Je kan, denkt men, niet lekker spiritueel bezig zijn met een dikke BMW onder je kont. En als je door wilt stoten naar de top, dan moet je je echt niet laten afleiden door vage begrippen zoals dienstbaarheid en gelijkheid. En toch, deze komende dagen, worden we dankzij de 45e sleutel uitgenodigd om onze eigen relatie met macht, geld en positie, te onderzoeken vanuit een holistisch perspectief van én/én, in plaats van óf/óf.

De 45e sleutel is begaan met de materialistische vooruitgang van de mensheid. Dit is de sleutel van de verlichte vorsten en vorstinnen die met de Gave van Synergie ons uit een oud territoriaal en hiërarchisch organisatiemodel zullen leiden, naar een nieuw heterarchisch en synergetisch model. Samen met de 16e sleutel maakt de 45e sleutel onderdeel uit van de Codonring van Voorspoed. Niet voorspoed voor jezelf, al leek me dit wel leuk want ik heb beide sleutels, maar de opdracht om mee te werken aan het creëren van voorspoed voor iedereen. De 45e sleutel wordt dus ondersteund door de efficiënte en enthousiaste veelzijdigheid van de 16e gave. Maar als we mee willen werken aan de kwantumsprong waarbij de hele mensheid profiteert van een gelijkwaardige verdeling van de middelen, een evolutionair proces dat door de 55e sleutel op gang is gebracht, moeten we een aantal oude overlevingsangsten overwinnen.

Zoals de verlammende angst van de 16e sleutel die denkt dat wat jij doet niets uitmaakt omdat ‘de wereld nou eenmaal is zoals het is’. En de angst van de 45e sleutel, die net als haar kanaalmaatje de 21e sleutel, een obsessie heeft met macht, controle, hiërarchie, en de vraag ‘wie is hier nou eigenlijk de baas?’ En dan vooral bij de 45e sleutel, de angst dat je niet genoeg macht hebt om te zorgen voor die kleine beperkte gemeenschap die jij ziet als jouw tribe of stam, en waar je oprecht voor wilt zorgen. En dan de angst van de 26e sleutel, het tweelingmaatje van de 45e, dat niets je zal toekomen in deze wereld als je er eerst niet zelf achteraan gaat. Allemaal angsten die, als we goed om ons heen kijken, voor de ontwikkeling van een enorme rijkdom in één deel van de wereld heeft gezorgd, en een verlammende armoede in een veel groter deel. En op micro-economisch niveau, het bestaan van armoedewijken in onze rijke westerse hoofdsteden, zij aan zij met dure villa’s en grote tuinen.

En… ik zeg het meteen, er is niets mis met dure villa’s en grote tuinen, al demoniseert de timide uitdrukking van de schaduw van deze sleutel deze verworvenheden maar al te graag. De 45e sleutel houdt van materiële dingen, zo is zij geprogrammeerd, en dat mag, als het maar niet uit angst allemaal op een grote hoop terechtkomt, met muren eromheen of geheime Zwitserse bankrekeningen. Het waren tenslotte deze ‘overlevingsangsten’ die er voor zorgden dat wij ons steeds verder ontwikkelden en zelfs geleidelijk aan, tot een eerlijkere verdeling van de mondiale taart kwamen. Dit is een hele tribale sleutel, en zoekt zijn veiligheid in grenzen, handelsovereenkomsten, en deals waardoor de tribe, de stam, beschermd wordt tegen de destructieve kracht van andere stammen.

Nu staan we echter aan de vooravond van een hele nieuwe evolutionaire én revolutionaire ontwikkeling: deel je macht, je middelen en je kracht met de hele wereldfamilie, streef naar het optimaliseren van je medemensen in plaats van de winstmarges, en versta onder medemens ieder levend wezen op aarde, niet alleen jouw eigen kleine gemeenschap. Verdeel je macht en je invloed, in plaats van het te koesteren en te beschermen, en af en toe wat geiten of waterbronnen te doneren aan die ‘arme’ mensen die het minder hebben dan jij. Want hoe meer je van jezelf weggeeft, hoe beter je het zal hebben. Het is pure evolutionaire ketterij!

De 45e Gave van Synergie leidt tot een heterarchisch organisatiemodel. Hier lopen de lijnen niet verticaal, van machthebbers naar ondergeschikten, maar horizontaal, tussen verschillende eenheden die allemaal eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun stukje van het proces. In een heterarchie is de waarde van het geheel groter dan de optelsom van alle losse delen. En om die overgang te faciliteren, moeten de huidige machtshebbers, jij en ik, bereid zijn om anderen te bekrachtigen door onze macht te gaan delen.

Laten we dus deze week allemaal gaan onderzoeken waar wij gevraagd worden de rol van verlichte vorst of vorstin te spelen in ons eigen kleine vorstendommetje. Willen wij de macht wel delen met anderen, of houden we de touwtjes stevig in handen, bang om onze plek op de ladder te verliezen en zo de toevoer van middelen aan onze gemeenschap in gevaar te brengen? Domineren we onze ‘onderdanen’ in materiële en overheersende zin, omdat we bang zijn dat het delen van de macht ons van een veilige basis zal beroven? Of blijven we timide en afhankelijk van anderen omdat we onze eigen macht niet eens durven omarmen, laat staan de ander te bekrachtigen? Hoe sterk is ons vertrouwen op het leven en op de ander om werkelijk onze macht weg te geven en zo te vergroten?

Als je alleen in ladders denkt, hoger en lager, meer en minder, dan is er altijd wel iemand die meer heeft dan jij. Maar ik durf je te zeggen dat er miljarden mensen op aarde zijn die veel minder hebben dan jij. Even in harde cijfers, want dit is nou eenmaal een sleutel die in harde cijfers spreekt: de rijkste 75 miljoen aardbewoners hebben even veel als de overige 7,5 miljard planeetgenoten bij elkaar opgeteld. En jij, als Nederlandse lezer van dit blog, hoort onherroepelijk tot die 75 miljoen macht bezitters. In 2007 behoorde een alleenstaande eenverdiener met een modaal inkomen van €27.000 euro bij de meest welgestelde 3,1% procent van de wereld. En als jouw schaduw nu steigert en zegt ‘ja maar zo moet je niet denken’ dan mag je jezelf werkelijk uitgenodigd voelen om deze week wel eens zo te denken, en je te oriënteren op je hele familie: je nearest en dearest, aangetrouwden, de mensen in je dorp, stad, land, of misschien, en hier komt ie, misschien wel de hele wereldfamilie.

Het is niet voor niets de 45e Siddhi van Communie. In de anglicaanse liturgie zegt de voorganger aan het begin van de eucharistie: “we breken dit brood om te delen in het lichaam van Christus” en dan antwoord de gemeente, “al zijn we velen, we zijn één lichaam, want we delen allemaal in een brood.” Welk stukje kan jij als rijke 3,1% delen met de overige 96,9% van je wereldfamilie? En nogmaals, we hebben het niet over het gulle geven van geiten op gala’s en aan giro 555. De 45e sleutel is veel radicaler dan dat, en vraagt om een totale herverdeling van de macht.

Wat kan je verliezen als je iets van je veiligheid weggeeft? Dat is de vraag die de 45e sleutel deze week aan iedere vorst en vorstin stelt!!

We zijn namelijk allemaal vorsten en vorstinnen die bereid moeten zijn zich niet te verliezen in alleenheerschappij. Het wordt tijd dat we de landen die wij met onze welvaart van hun eigen groeikracht beroven, middels handelsovereenkomsten en onbetaalbare leningen, weer de vrijheid geven om zich te ontwikkelen. De politici zijn zo bang voor de opkomende macht van China, een land dat alle 21e en 45e schaduwtrillingen flink aanwakkert. Wat zijn we bang onze plek hoog in de top van de mondiale welvaart pyramide te moeten delen. Voor de mensen die zo in de verdedigingsangst schieten, is het credo van de 45e gave totale waanzin. Het credo dat het veel efficiënter is om samen op een synergetische manier te ondernemen dan je energie te verkwisten in concurrentiemodellen. Armoede en honger kunnen tot het verleden behoren als we de wereldmiddelen met elkaar delen in plaats van ze te verhandelen.

Maar het is eng. We leven in een overgangstijdperk waar oude familiestructuren en vertrouwde organisatiestructuren afbrokkelen. En dit leidt tot een diepgaand gevoel van sociale instabiliteit, waardoor tijdelijk de behoefte aan ouderwetse sterke leiders groeit. De traditionele familie-eenheid lijkt af te breken, maar dat is niet zo, het veranderd in een besef van een veel bredere, veelomvattender familie-eenheid, een mondiale familie-eenheid, waar het vanzelfsprekend is dat alle middelen eerlijk onderling genoten kunnen worden.

De tijd van de hiërarchie is voorbij, of je nu wilt of niet, dat is de boodschap van de 45e sleutel. En of het nu in de Brexit en de Nexit discussies is, of de angst voor immigranten, alles wat we nu op het wereldpodium zien rond stampen zijn de laatste uitwassen van een uiteenvallend systeem. Extreme partijen, links en rechts, America first, Hongarije first, Polen terug naar het oude regiem, en dan Nederland, dat met een beschaafd economisch gezicht zich net zo hard vastklampt aan haar verworven macht als de rest. En als we dit zien, en ons erover verbazen, of zelfs verontrusten, dan is het omdat we zo met onze neus op de feiten worden gedrukt, dit kan dus echt niet meer. En als wij dat durven zeggen, dan stappen de spirituele materialistische krijgers van de 44e en de 45e sleutels naar voren en zeggen: wij gaan laten zien hoe het anders kan!!

We zien de bloei van nieuwe generaties met een sterk ontwikkeld innerlijk gezag, zoals die kleine Zweedse Greta die een wereldbeweging op gang heeft gebracht en onbevreesd de dames en heren van de UN toespreekt met de woorden: We zijn hier niet gekomen (we hè, niet ik), om de wereldleiders te smeken om zich druk te maken. Jullie hebben ons in het verleden genegeerd, en je zal ons weer negeren. Ze weet het, en toch laat zij zich niet uit het veld slaan. Of, die jonge Nederlander Boyan Slat, die haast eigenhandig het plastic uit de oceanen vist. Jonge, nieuwe leiders die de macht willen delen in plaats van naar zich toe te trekken. Die geen meelopers zoeken, maar mee-helpers!! Mensen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Horizontale samenwerking, eenieder vanuit zijn of haar eigen unieke design, eigen unieke talenten. In de 8e en de 14e sleutels mochten we nadenken over wat die talenten zijn, en hier in de 45e sleutel mogen we ons laten inspireren om aan een ronde tafel plaats te nemen, waar we in dienstbaarheid en met bevlogenheid, onze talenten met de hele wereldfamilie willen delen. En in de toekomstvisie van de 55e sleutel willen we daar niet eens meer voor betaald worden, en rekenen we voorgoed af met het geldstelsel dat het hiërarchische denken in standhoudt.

Verzamel deze week de mensen om je heen die naar jouw opkijken, en geef hen de vrijheid om vrij van jouw bemoeienis en inmenging, hun gaven in te zetten voor een nieuwe wereldorde. We mogen allemaal onze bijdrage leveren vanuit een zo breed mogelijk gemeenschapsgevoel en niet vanuit de angst dat je zelf niet genoeg hebt. Ga oefenen om je eigen angstige behoefte aan verdeel en heers te transformeren naar deel waarover je heerst.

Heb een vorstelijke week!

Liefs, Lysanne

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *