Voorbij het talent voor feiten ligt een nog grotere prijs

Van de Schaduw van Intellect naar de Gave van Precisie en de Siddhi van Onberispelijkheid.

NB: Omdat ik vakantievier, deze week geen persoonlijke beschouwing maar de beschrijving uit mijn Gene Keys Coaching readings. Minder Lysanne, meer feitjes. Wel toepasselijk trouwens.

Voorbij het talent voor feiten ligt een nog grotere prijs.

De verbale kracht van deze 62e sleutel danst met het mentale talent van de 61e sleutel. De 61e sleutel is een kei in het herkennen van de achterliggende patronen en formules van de werkelijkheid zodat deze 62e sleutel deze observaties kan vormgeven met precies de juiste woorden of beelden. En dit zijn inzichten om te delen met anderen. Hoe je dit doet hangt af van jouw energietype en ook de lijn die bij jou deze sleutel definieert.

In deze diepere beschrijving zal je zien dat er angsten zijn die het ontplooien van dit talent in de weg staan, wat hier de Schaduw van Intellect wordt genoemd. Maar ook dat er een wereld is die ver voorbij de kennis van de mind ligt. Hier laat je het web van feiten en details achter je en word je ontvankelijk voor de energie van je hogere intelligentie. Om je met de Gave van Precisie te verbinden met de onberispelijke mystiek van de achterliggende kosmische choreografie. Deze tweelingsleutels, de 61e en de 62e, zijn paradoxaal. De 62e sleutel brengt de strategische, mannelijke, penetrerende, en logische yang energie. De 61e sleutel brengt de Yin energie, het vrouwelijke, abstracte, mystieke en onbewijsbare. Ze kunnen samenwerken, of, zoals de split in de wereld ons toont, ervaren worden als elkaars tegenpolen. Hun dynamiek is een afspiegeling van een fundamentele kloof in de mensheid.

Kloof tussen ‘weten’ en kennis

Onze collectieve zoektocht naar informatie is in feite een zoektocht naar het bestrijden van de angst die we voelen als we beseffen dat we niet anders zijn dan korte levende momentjes op een suizende aardbol die met 29,783 km/s door het heelal vliegt. Er moet een uitleg zijn, we moeten er grip op krijgen, we moeten iets hebben om aan vast te houden, zodat we niet van die aardbol worden afgeslingerd. Die denkdruk, die ons systeem bereikt via de drie punten in het energiecentrum van de kroon, stuurt het ‘nadenken over’ de menselijke evolutie aan. In principe is de denkdruk een positieve evolutionaire energie, zolang je er maar niet in verstrikt raakt. Het bracht ons uit de grotten naar de technologisch geavanceerde wereld waar we nu in leven. Maar zoals de naam van de schaduw van de 61e sleutel al aangeeft – psychose – maken we ons soms gek met de waarom vraag en blijven we er in steken. Het is de waarheidswaanzin van de 61e sleutel die vooral de angst van deze 62e sleutel voedt. En die haar aanzet op haar talent voor woorden en kennis te misbruiken om haar interne angst te bezweren. Het is de angst dat je niet genoeg kennis hebt om de woorden te vinden die uitleg te geven aan een mysterie dat voorbij je weten ligt. Dus kennis, zoals Richard het hier gebruikt, is vormgegeven waarheid. En de waarheid, zoals we straks zullen zien, bestaat niet. Einstein zei ooit: “als mens heeft men precies genoeg intelligentie meegekregen om in te zien hoe totaal ontoereikend die intelligentie is.”

Er zijn twee manieren waarop de 62e schaduw zich uit. De meer introverte expressie is een obsessie met kleinigheden, details en trivialiteiten! Hiermee bouw je een muur tegen het niet-weten. Het andere uiterste maskeert zijn onzekerheid door zijn naasten en collega’s een soort verbale precisie op te leggen en door alles wat de ander zegt, bij voorbaat al te betwijfelen. Het is een spelletje van wie heeft de meest perfecte kennis, en je bent zo bezig met de ander, dat je de blik nooit naar binnen richt en je eigen angst en ongerustheid onder ogen durft te zien.

Dus de vraag is, tolereer jij je eigen niet-weten, of creëer je een intellectueel verbaal reddingsvest om je aan vast te klampen? Door je te laten verblinden door je vragen, blokkeer je jouw talent om de allerhoogste patronen en de structuren van de schepping te ontwaren. En in plaats van een verbale visionair ga je dan door het leven als een verbale perfectionist.

Meesters in Trivial Pursuits

De 61e sleutel is de sleutel van de onderzoekende geest, de wetenschapper die hypothesen en opinies poneert en uittest, maar het ook de sleutel van het hogere weten, het ongrijpbare weten dat op geleefde in plaats van geleerde feiten berust. Maar als je verdwaald bent in de schaduwlanden van de 62e sleutel dan vertrouw je alleen nog maar op meetbare feiten. En daar ben je een ster in! Niemand heeft zoveel details, feiten en weetjes in haar arsenaal als iemand met deze sleutel prominent in zijn of haar design, en ze zijn een kei in spelletjes zoals Trivial Pursuit.

Kortom, dit soort precisie van de Schaduw van Intellect, en de vaardigheid om kennis verbaal te manipuleren als een soort veiligheidsmuur, is het iets heel anders dan de Gave van Precisie die te maken heeft met intelligentie of inzicht. Want iemand kan laagopgeleid zijn maar ondertussen wel vele diepgaande waarheden in de kern van zijn wezen begrijpen. En op de gavefrequentie kunnen we het intellect, de kennismanager, in dienst stellen van deze aangeboren intelligentie. Om dit beter uit te leggen noemt Richard het voorbeeld van een boom. Als je met de ogen van de 62e schaduw naar een boom kijkt dan denk je aan alle feiten die je over een boom weet: het soort, de vorm van de bladeren, misschien zelfs de herkomst. Maar door je kennis ga je eigenlijk aan de ware essentie van de boom voorbij. Alles wat leeft is intelligent en alleen door je eigen intelligentie te gebruiken kan je de boom werkelijk kennen. Dat betekent dat je niet eenvoudig met je ogen en je verstand kan kijken maar je neemt de hele boom in je op. Je voelt de levendigheid van de boom, de mysterieuze aura. Je ademt hem letterlijk in.

Daarmee bevrijd jij je intelligentie van het schaduwniveau van intellect dat angstvallig vasthoudt aan feiten en geleerde kennis, en open jij jezelf op voor de precisie van het woordspel van de kosmos en de onberispelijke schoonheid van het universum. De Gave van Precisie doelt dus op de intelligentie om te zien dat de waarheid, zo die al bestaat, op een heel ander vlak ligt dan feitenkennis. Alles in de kunst en de wetenschappen, alle natuurfenomenen, en onze hele menselijke spraakkunst komt voort uit het primaire bewustzijnsalfabet waarvan de bron in deze 62e sleutel ligt. De precieze woorden om alles wat leeft en nog gaat leven, en alle fractale patronen die zijn geweest en nog komen, liggen opgeslagen in jouw 62e sleutel, om gecommuniceerd te worden met de wereld, in dienst van transformatie en evolutionaire vooruitgang. En hier en daar een deur die opengetrapt mag worden!

Woorden die inspireren

Wanneer iemand met de Gave van Precisie iets beschrijft, engageren ze anderen op een manier die inspirerend en spannend is. Van een droge opsomming van feiten die anderen op een afstand houdt, of betwijfelt, stroomt nu het voedende sap van de creativiteit door je denken en zijn je woorden verbindend in plaats van afstotend. Op weg naar het niveau van de hoogste spirituele essentie, ontwikkel je eerst een eigen innerlijke taal die jouw bewustzijn transformeert, om dan de roeping te voelen om je keel te (laten) gebruiken, om met de stem van de hogere frequenties te spreken. De onberispelijke precisie van de grote kosmische patronen. Mystiek en logisch tegelijk.

 

OVERIGE INFORMATIE.

Het keelcentrum: Van de Schaduw van verstoring, naar de Gave van transformatie, en de Siddhi van ontluiking.

De 62e sleutel heeft dus zijn thuisbasis in het energiecentrum van de keel, en die is als het marktplein. Vanuit het wortelcentrum wordt adrenale leef-energie omhooggestuwd en vanuit het mentale centrum komt een denkdruk omlaag. Dit alles om als woorden, beelden en handelingen op het marketplein gemanifesteerd te worden. Zolang de communicatie door de schaduw niet verstoord wordt, is dit een centrum voor transformatie en mutatie. Want hier delen we onze ervaringen met anderen zodat we als mensheid samen onze levenslessen gebruiken om te evalueren en te evolueren. Hier inspireren we anderen om tot handeling over te gaan. Met een gedefinieerd keelcentrum kan je op een betrouwbare manier jouw informatie delen met anderen, zelfs als het uit de mystieke bron van de 61e sleutel komt. Let wel, dit is een sleutel die het beste ‘op uitnodiging’ werkt. Als je het geduld hebt om de juiste timing af te wachten, de juiste uitnodiging, dan zal je merken dat je ook de woorden kan vinden om je ideeën mee aan te kleden.

Als de 61e sleutel in een ongedefinieerd keelcentrum staat, dan kan je het veel moeilijker vinden om je inzichten op het juiste moment te delen. Bovendien ontvang je de ‘praatdruk’ van anderen, en kan je enerzijds een enorme kletser worden, of anderzijds je mond stijf dichthouden en bang zijn om je kennis te delen. Dat voedt natuurlijk de schaduwenergie van intellect boven intelligentie. Kennis boven het onwetende weten.

Kanaal 17-62 staat voor kennismanagement en acceptatie: van de schaduw van fragmentatie, naar de Gave van organisatie, en de Siddhi van holisme.

Dit kanaal verbindt de informatieflow van de Ajna met de keel en als deze niet gedefinieerd is dan vloeit de mentaal gestructureerde informatie niet op een consistente betrouwbare manier naar de keel. Dat betekent dat voor je gevoel het delen van je kennis en informatie soms wat onsamenhangend kan lijken. Dit is bovendien een kanaaltje dat zich graag laat uitnodigen, dat het beste kan wachten tot anderen ook werkelijk openstaan voor je communicatie. Zolang je terugvalt op je strategie als energietype en je autoriteit, dan weet je altijd wanneer je woorden welkom zijn of niet.

16-07-2019 – ©Lysanne Sizoo

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 62e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

En als je meer wilt weten over je Human Design  profiel dan kunnen we je van harte aanraden om je eigen HD-chart te laten berekenen bij Jovian.

In onze facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere gene keys reizigers en je eigen bijdrage leveren aan het verrijken van deze kennis.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *