EEN ONDERLING VERBONDEN ECOSYSTEEM

De Nederlandse Gene Keys familie maakt deel uit van een wereldwijde, groeiende Gene Keys gemeenschap. Een gemeenschap die in al haar contacten onderling en met de wijdere wereld, de intentie en de boodschap van de Gene Keys Transmissie uitdraagt: neem verantwoordelijkheid voor je eigen proces!!

Lysanne Sizoo – ‘Gene Keys Ambassador’

De Gene Keys Ambassadeurs hebben een traject doorlopen met Richard Rudd dat hen niet alleen bevoegd maar ook inspireert tot het koesteren en ondersteunen van de verschillende ‘hubs’ overal ter wereld.

Facebook & Youtube

Er is een wereldwijde FB groep zowel als een Nederlandse en bij beiden zal je een warm welkom vinden.

Het wereldwijde Gene Keys YouTube kanaal bevat een schatkist aan informatie en inspiratie.

Internationale cursussen

The Art of Contemplation Online Course: ($35) This online course is a simple introduction to the technique at the core of the Gene Keys, and indeed of all paths towards wisdom. Through a series of step by step resources, this course shows you how to bring the magic of contemplation into every corner of your life, resulting in a deep sense of spaciousness, calm and clarity that is so rare in our modern world.

Begin je Gene Keys reis met de activeringsreeks:  ($100) This online program is a step-by-step guide through your Hologenetic Profile. Part 1 highlights your four Prime Gifts, the cornerstones of your particular Genius, representing the mythic themes and challenges of your life. The path through your Prime Gifts supports you to fulfil your life’s Purpose while remaining deeply grounded in the Core Stability of your physical body. Part 1 is laid out in 10 steps.

De Magische Zeven Zegels – een reis voor mystici: ($150)

The Seven Sacred Seals are a mystical wisdom that dovetails beautifully into the Gene Keys. Their primary purpose is to catalyse the awakening of the heart. This is an amazing program with many levels and dimensions. It is original, inspiring, profound and can be a great comfort to us as we deal with the many challenges that life brings. Appropriate for all levels. Separate Printed book also available.

The Seven Sacred Seals Online Portal Contains:

  • 7 professionally mastered Audio Invocations (Featuring Music by Entheo and Spoken Word by Richard Rudd)
  • 7 “Evocation” video lectures, live from Cortes Island
  • 10 Additional Videos by Richard Rudd
  • A wealth of Information, Slides, and Educational Assets for your Journey
Of bezoek de Gene Keys winkel voor meer producten

CURSUS MATERIAAL

Je contemplatieve ontdekkingsreis kan pas in alle ernst beginnen als je je eigen hologenetische profiel hebt, omdat het specifieke gene keys belicht die een krachtige invloed hebben op je levensdoel, je relaties en welvaart.

Het doorlopen van het gouden pad

Je hologenetische profiel nodigt je uit tot het ondernemen van een zeer persoonlijke ontdekkingsreis door de Gene Keys. Bepaalde reeksen van gene keys die op het moment van jouw geboorte werden ingeprent, ontsluiten innerlijke ontwakingspoorten. En als jij op deze contempleert en hun lessen toepast op je dagelijkse leven, dan voel je mogelijkerwijs een nieuwe geest in je ontwaken.

Er zijn drie reeksen:

De Activeringsreeks – het ontdekken van je genialiteit door de vier primaire gaven

De Venusreeks – het openen van je hart in relaties

De Parelreeks – het verwerven van welvaart door dienstbaarheid

Deze drie reeksen vormen samen het Gouden Pad en dit lesmateriaal kan als afzonderlijke modules worden gekocht of online met Richard worden gevolgd als een collectieve deep dive ervaring. De volgende collectieve deep dive retreat begint 22 juni.

Bij het beschouwen van de boodschap van de Gene Keys kun je speciale aandacht besteden aan de gene keys die voorkomen in de reeksen van jouw Gouden Pad.  Dit programma is een stapsgewijze reis van diepe contemplatie op de krachten die je maken tot wie je bent. Je zal merken dat je een pad betreedt van sterke transformatie als je jouw Gouden Pad van contemplatie doorloopt met haar drie reeksen en bijbehorende gene keys. Je vestigt er één voor één je aandacht op en past ze toe in het licht van je leven.