Zandkastelen bouwen

Van de Schaduw van Beperking naar de Gave van Realiteit en de Siddhi van Gerechtigheid

Zandkastelen bouwen

Iedereen heeft wel eens geprobeerd een zandkasteel of zandbungalowtje te bouwen. Je neemt zand, je neemt water, en mengt deze zodat je er een mooie structuur van kan maken. Teveel water en je zandkasteel zakt als een pudding in elkaar. Te weinig, en de losse zandkorreltjes leven een eigen leven waardoor de structuur van je schepping verloren gaat. En hoe mooi, sterk en aantrekkelijk je zandkasteel ook is, vroeger of later wordt het sowieso weggevaagd door de wind of spoelt het naar zee. Het zijn echter niet alleen zandkastelen die vergaan, leert de 60e sleutel ons, maar alles wat vorm heeft, zal ooit weer ontbinden. Iedere constructie, zij het je lichaam, het buurtcollectief, je land of de Verenigde Naties, dient alleen zolang zij flexibel is en zich laat muteren.

Het is daarom heel logisch dat de 60e deze sleutel helemaal aan het eind van de cyclus op de prachtige Rave Mandala van Human Design komt. We ontbinden de voorgaande cyclus, met alles wat niet meer voldoet, en laten ons meeslepen naar de volgende rit op het zonnewiel om weer nieuwe lessen, mutaties en transformatie te ondergaan. Als vierde en laatste stap in de countdown naar het begin van een nieuwe cyclus, (waar wil ik voor strijden/38, wie zijn mijn bondgenoten/54, waar stel ik me voor open/61), kijken we naar de fysieke, emotionele en mentale constructies waarmee we ons omringen. Iedere vorm heeft structuur nodig, maar het mag het leven in de vorm niet verstikken. Ieder zaadje komt met een mooi jasje, dat geleidelijk aan ontbindt zodat het zaadje kan wortelschieten.

Vorm en begrenzing gaan hand in hand, maar dat is iets heel anders dan dat we onszelf begrenzen of laten begrenzen door constructies die versteende fossielen zijn geworden. Daarin ligt de wijsheid van deze sleutel. De 60e sleutel vraagt ons om de beperking van de vormen en de structuren te omarmen en tegelijkertijd de onvermijdelijke disintegratie ervan te aanvaarden.

De 60e Schaduw van Beperking staat op gespannen voet met de wereld van vorm en reageert daar enerzijds op met de repressieve neiging om structuur dan maar totaal te vermijden waardoor zij zowel haar interne als externe wereld als onsamenhangend ervaart. De in zichzelf gekeerde, verdringende aard van de 60e schaduw heeft zo’n afschuw van alles wat met vorm en structuur te maken heeft dat zij letterlijk op losse schroeven leeft, wat weer een direct effect heeft op de structuur van het lichaam. De reactieve aard van de 60e schaduw heeft zijn individuele en collectieve idealen verheven tot onbuigzame sociale wetten zodat de oorspronkelijke ideeën en inspiraties achter de structuur niet meer door de vorm worden gediend. En vorm is hier veel meer dan materie, het zijn ook onze innerlijke bolwerkjes van fysieke, mentale of spirituele onmuteerbare energie die de volgende stap in onze spirituele groei blokkeren.

De evolutie staat nooit stil

De gevestigde orde, intern en extern, hoort namelijk ondergeschikt te zijn aan de immer vloeiende evolutionaire stroom en moet daarom bereid zijn zich steeds weer aan te passen. Het is een evolutionaire rivier die dicteert waar de dijken en de dammen moeten liggen. Dat klink ons Nederlanders vreemd in de oren. Mijn Vecht waar ik op dobber, heeft zich immers maar te voegen naar de dijken die waternet voor haar uitstippelt. En toch zien we zelfs hier, als gevolg van klimaatverandering, dat we onze dijken moeten gaan aanpassen aan veranderingen in de waterspiegel die wij zelf niet meer lijken te kunnen beheersen.

De 60e Schaduw bemoeit zich met alles: wetten, religieuze voorschriften, economische stelsels, gedachtegoed en sociale omgang. Denk bijvoorbeeld aan het ‘instituut’ huwelijk. De kerngedachte achter het sluiten van een huwelijk is steeds weer gemuteerd en daarmee ook de externe manifestatie van het huwelijkse contract. Pas sinds een paar honderd jaar is het idee van het bevestigen van een wederzijdse, romantische liefde de norm geweest, terwijl het in de middeleeuwen meer een economisch contract was. En tegenwoordig is het idee van mannetje/vrouwtje, huwelijk, seks en liefde ook alweer achterhaald. We zijn genderflexibel, seks is haast banaal geworden onder de jongeren, en steeds meer van hen vinden elkaar in het samen willen strijden voor een groter doel. Of neem de kerngedachte achter rechtspraak. Vroeger zochten we vergelding nu rehabilitatie. Keer op keer zien we dat de middelen het doel allang niet meer dienen omdat we zulke ingewikkelde structuren hebben gebouwd dat ons rechtssysteem soms juist onrecht in de hand lijkt te werken. Die inspirerende vonkjes van evolutionaire vooruitgang uit de 61e sleutel, die wij mogen ontvangen en aankleden met een mentaal, emotioneel en materieel omhulsel, raken maar al te vaak verstrikt in de versteende wetten, regels en normen van de 60e schaduw!

Briesende paarden

De 60e sleutel heeft zijn thuisbasis in het energiecentrum van de wortel, de startenergie voor nieuwe evolutionaire golven. Hij maakt een kanaaltje met de 3e sleutel aan de overkant in het sacrale energiecentrum. De Human Design beschrijving voor de 60e sleutel is: “de adrenale druk die pure evolutionaire energie wil omzetten in een vorm”. En de uitdaging is “het accepteren van begrenzing maakt flow en transcendentie mogelijk zodat nieuwe manieren gevonden kunnen worden om (bestaande) problemen op te lossen”. Dus, we hebben begrenzing én we hebben vooruitgang. Eigenlijk zelfs vooruitgang door begrenzing. Eigenlijk hebben bijna alle sleutels in de wortel een aspect van deze paradox. Heel veel startenergie die tegelijkertijd getemperd wordt, of, zoals je vanuit de I Ching zou kunnen duiden, in de juiste banen geleid moet worden om succesvol te zijn. Een zaadje kan alleen groeien in aarde, als je het enthousiast op straat strooit dan maakt het weinig kans. Dus eigenlijk kan je voor de Gave van Realiteit ook denken aan het talent om op de juiste manier met grenzen om te gaan.

Het doet mij denken aan een briesend renpaard in zo’n hekwerk, vlak voordat de race begint. De druk bouwt zich langzaam op, tot een ongeziene kracht, vanuit de optiek van het paard, het juiste moment en de juiste richting aangeeft. Bij ons is die ongeziene kracht het pulserende ritme van het energiecentrum van de wortel, wat we soms ook vergelijken met de hartslag van moeder aarde of een soort kosmische ademhaling. Op het schaduwniveau ervaart dat renpaard, of jij, dat stomme hek als een negatieve begrenzing, tenzij je een lui Projector paard bent natuurlijk. Je denkt dat het je tegenhoudt en ondertussen voel je hoe de collectieve druk om te gaan rennen overal om je heen opbouwt. En in plaats van mee te stijgen op die langzaam groeiende golf van explosieve energie, ben je druk bezig je energie te verspillen door tegen het hek aan te trappen en je in allerlei bochten te wringen om te ontsnappen. En als dan, op het moment suprême, de hand van de kosmos de hekken opent, ben je totaal je oriëntatie kwijt en struikel je zelfs nog over je eigen benen want je focus was gericht op alles behalve het volgen van de innerlijke polsslag.

Grenzen zijn gezond

In mensen kan die druk van het renpaard in zijn hokje heel veel mentaal lawaai veroorzaken, met als gevolg allerlei gedachtenvormen over begrenzingen en begrensd zijn, zonder de waarde ervan te begrijpen. Grenzen stellen is een hip woord in de wereld van zelfontplooiing, maar vaak reageren we slecht als een ander ons een grens oplegt. Maar als we naar de natuur kijken dan zien we dat begrenzing, of grenzen, heel normaal zijn. En de basis van de 60e sleutel is ook heel aards, heel organisch, omdat hij met de 61e en de 19e sleutels de Codonring van Gaia vormt. De paradox van de mysterieuze codonring is dat het aanvaarden van beperking leidt tot de Gave van Realiteit, ofwel het realistische aanvaarden van grenzen. Maar op de allerhoogste frequenties transcenderen deze drie sleutels alle, ‘voor nu’, geldende natuurwetten die de structuur van onze realiteit onderbouwen. De 19e sleutel laat ons versmelten met alle andere levensvormen, de 61e sleutel voegt inspirerende magie toe aan het realisme van de 60e sleutel die op de allerhoogste frequentie de wetten van tijd en ruimte ontbindt waarmee gerechtigheid wordt gediend. Het aanvaarden van de natuurlijke grenzen van kosmische orde is daarmee inderdaad de eerste stap op weg naar transcendentie.

Gezonde deconstructie

Dus deze laatste dagen, voordat we op 22 januari een ‘spannend nieuw HD-jaar’ vieren, mogen we onderzoeken welke structuren in ons leven nog dienen, of ze natuurlijke grenzen vormen die wij moeten leren aanvaarden, of zelfgemaakte interne en versteende instituties zijn geworden waar we ons uit angst voor de creatieve chaos van de 3e sleutel aan vastklampen. Kunnen we vertrouwen dat er een kosmische blauwdruk is waaraan alles onderhevig is? De hoogste monade energie, of bewustzijnsvonk, vinden we terug in alles op aarde. Hoe lager de densiteit van de vorm hoe groter de uitdaging om de grenzen te aanvaarden. Denk aan de begrenzingen waar de levende bewustzijnsvonk in een paardenbloem aan onderhevig is, of in een diamant? Dan zijn wij als mensen in dit prachtige ruimtepak met armen en benen nog enorm gezegend!

Laat jezelf weer gaan spelen met de grenzen van de werkelijkheid en breng jouw stukje magie de wereld in door iedere vorm die zich door en in je laat scheppen, meteen ook weer los te laten zodat hij op zijn eigen tijd weer kan muteren of afsterven. Maak jezelf dienstbaar door een doorgeefluik te zijn voor nieuwe ideeën en energie zonder je eraan vast te klampen, want de structuur betekent veel minder dan de energie die er doorheen mag stromen. Wat je ook manifesteert in de wereld, als je het juiste mengsel van zand en water gebruikt, kan het inspireren en vreugde brengen, en op het juiste moment weer meegenomen worden door de wind en het water als hij niet meer dient.

Heb een constructief deconstrueerde week!

Liefs, Lysanne

© Lysanne Sizoo 18-01-2020

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 61e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. Of zoek je coaching voor het verdiepen van je eigen Gene Keys profiel, dan kan je mij bereiken via san@zensan.nl of het contactformulier op genekeys.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *