“Het bezit van het grote”

Gene Key 14 – de Gave van Competentie, van de Schaduw van Compromis naar de Siddhi van Overvloed.

“Onze individuele macht is een mythe. De 14e Siddhi duidt op het einde van alles wat persoonlijk is. Op dit niveau moeten wij de mensheid zien als één gigantisch expanderend genetisch voertuig. Als individuele mensen zijn wij eenvoudigweg niets anders dan een reeks bio-energetische instructies in dit grotere lichaam. En zo gezien is individualiteit eigenlijk hetzelfde als storing. Als één cel in het lichaam zich gedraagt alsof het een eigen identiteit heeft, dan is het onzuiver.

En hoe complex we ook denken dat we zijn, voor ons geldt precies hetzelfde. Als individuen zijn we net als eencellige organismen in een veel groter lichaam. We zijn niets anders dan de bouwstenen van een hoger leven en in die zin zijn we totaal misbaar. We zijn onbelangrijk, er is geen wij, er is slechts de Siddhische programmering die steeds meer overvloed wil creëren, in alle windrichtingen en op ieder bewustzijnsniveau. Want dát is de ware definitie van Overvloed.”

Meer weten over Gene Key 14? Bestel de audio (Engels)

Zorg goed voor de vonk van dankbaarheid in jezelf zodat het aanwakkert tot een sterke vlam. Draag zorg voor de vlam en het wordt een vuur. Draag zorg voor het vuur en het groeit uit tot een innerlijke zon, een zon die gelijk staat aan de Overvloed.